JISTARC

« Back to Glossary Index

JISTARC (Joint Intelligence, Surveillance, Target Acquisition & Reconnaissance Commando) is een inlichtingeneenheid. Het commando verzamelt, analyseert en verspreidt inlichtingen in een inzetgebied. Daarmee helpt de eenheid met name commandanten ter plekke bij het plannen van operaties en andere besluitneming.

« Terug naar de Woordenlijst