OOCL

« Back to Glossary Index

Operationeel Ondersteunings Commando Land

Engels: Operational Support Command (Land).

Grootste eenheid van de Koninklijke Landmacht, die geldt als het equivalent van een brigade.

Het OOCL ontstond op 1 januari 2009 uit een fusie van 1 Logistieke Brigade en 101 Gevechtssteunbrigade, met als doel het verminderen van het aantal staven. De tot het OOCL behorende eenheden hebben zich gespecialiseerd in het leveren van communicatie en verbindingen, geniesteun, inlichtingen, onderhoud- en herstelcapaciteit, transport en militaire gezondheidszorg (gevechtssteun en gevechtsverzorgingssteun).

Op 5 februari 2009 heeft brigadegeneraal Jan Broeks het eerste commando over het OOCL ontvangen van de Commandant Landstrijdkrachten, luitenant-generaal Rob Bertholee. Dat gebeurde tijdens een ceremonie in de Americahal in Apeldoorn. De staf van het OOCL (± 200 personen) is gevestigd op de Frank van Bijnenkazerne in Apeldoorn.

Met zo’n 6.500 militairen is het OOCL verantwoordelijk voor alle ondersteuningstaken voor grondgebonden eenheden bij oefeningen en operationele inzet.

In het OOCL zijn bijna alle specialistische functionaliteiten en middelen op het gebied van gevechtsssteun en gevechtsverzorgingssteun (logistiek) ingedeeld die niet bij de brigades (13 en 43 Gemechaniseerde Brigade en 11 Luchtmobiele Brigade) zijn ondergebracht:

 • Staf- en stafcompagnie
 • 1 CIMIC-bataljon
 • 100 Bevoorradings- en Transportbataljon
 • 101 CIS-bataljon
 • 101 Geniebataljon
 • 103 ISTAR-bataljon
 • 200 Bevoorradings- en Transportbataljon
 • 310 Herstelcompagnie
 • 320 Herstelcompagnie
 • 330 Herstelcompagnie
 • 400 Geneeskundig Bataljon
 • Commando Luchtdoelartillerie

De staf van het OOCL, aanvankelijk Ondersteuningstaakgroep genaamd, is in staat om op te treden als zelfstandig Command & Control-element voor het organiseren van deployments en redeployments; ook is de staf in staat zowel joint als combined op te leiden en te trainen; daarnaast draagt de staf zorg voor dat de tijdige en afdoende gereedstelling van alle eenheden binnen het OOCL.

Het OOCL is geografisch verspreid over tientallen locaties in Nederland, maar de belangrijkste militaire complexen met OOCL-ondereenheden zijn te vinden in ’t Harde, De Peel, Ermelo, Garderen en Wezep.

Het OOCL kreeg onmiddellijk haar vuurdoop: de Landmachtdagen 2009 zijn door zorg van het OOCL op 6 en 7 juni 2009 op en rond de Bernhardkazerne in Amersfoort georganiseerd. Daarnaast werd het OOCL aangewezen voor de redeployment van personeel en materieel uit Uruzgan in 2010.

Symbool van het OOCL is de herrijzende feniks; haar motto is “Kracht door veelzijdigheid”.

« Terug naar de Woordenlijst