OTCMan

« Back to Glossary Index

Opleidings- en Trainingscentrum Manoeuvre

Het Opleidings- en Trainingscentrum Manoeuvre (OTCMan) leert militairen hoe troepen op het land moeten worden ingezet. Dat heet grondgebonden manoeuvre. Hiervoor geeft het centrum opleidingen over infanterie, verkenning en communicatie. Ook ondersteunt het trainingen van eenheden.

Het OTCMAN heeft 550 medewerkers die samen 176 verschillende cursussen verzorgen voor 15.000 cursisten op jaarbasis.

Scholen en eenheden

Naast de staf bestaat het opleidingscentrum uit de volgende scholen en eenheden:

Manoeuvreschool

Deze school verzorgt de vaktechnische opleiding van militairen bij pantser- en luchtmobiele infanterie-eenheden en bij verkenningseenheden. Ook ondersteunt de manoeuvreschool trainingen over optreden in verstedelijkt gebied. Hiervoor beschikt de school over het oefendorp Marnehuizen. Hier trainen gevechtseenheden uit Nederland en partnerlanden.

Kenniscentrum Grondgebonden Manoeuvre

Dit kenniscentrum verzamelt, ontwikkelt, behoudt en verspreidt kennis op het gebied van (pantser)-infanterie en verkenning. Het centrum denkt mee met projecten rond de aankoop van nieuw materieel. En maakt hiervoor nieuwe handboeken en voorschriften.

Schiet Training School

Deze school verzorgt de vaktechnische schietopleidingen op vlakbaanwapens tot kaliber 50. Daarnaast levert de school schiet- en oefenfaciliteiten op het infanterieschietkamp. Aan de hele krijgsmacht, maar bijvoorbeeld ook aan Justitie.

School Verbindingsdienst

De School Verbindingsdienst verzorgt opleidingen op het gebied van informatiebeveiliging en de bediening van communicatie- en informatiesystemen. De landmacht gebruikt deze systemen om haar operaties te leiden. Het kenniscentrum van de school verzamelt kennis, volgt de laatste ontwikkelingen en maakt handboeken en lespakketten.

School Grond Lucht Samenwerking

De School Grond Lucht Samenwerking leert krijgsmachtpersoneel (ook van andere NAVO-landen) om samen te werken met vliegtuigen en helikopters. De school is een ‘joint’ organisatieonderdeel. Er werkt dus ook personeel van de marine, luchtmacht en andere NAVO-landen.

School voor Vredesmissies

De School voor Vredesmissies is verantwoordelijk voor de missiegerichte opleiding van militairen van alle krijgsmachtdelen voor uitzendingen wereldwijd. Zij verzorgen ook opleidingen voor internationale VN-waarnemers. En maatwerkcursussen voor burgers die gaan werken in onveilige gebieden. Bijvoorbeeld van de ministeries van Buitenlandse Zaken, Justitie en het Internationaal Gerechtshof.

Defensie Expertise Centrum Militair & Uitrusting

Dit expertisecentrum houdt zich bezig met de kleding en uitrusting van de toekomstige militair. Door internationale marktverkenningen, tests en evaluaties spelen zij een bepalende rol in de keuzen voor kleding en uitrusting.

Logistieke compagnie

LOGCIE OTCManDeze compagnie verzorgt en beheert al het materiaal dat het Opleidings- en Trainingscentrum Manoeuvre nodig heeft. De logistieke compagnie zorgt onder meer voor het onderhoud aan voertuigen en onderwijsleermiddelen, het transport en de bevoorrading.

[Tekst: Ministerie van Defensie]

« Terug naar de Woordenlijst