SOMS

Schiet- en Oefenperiode Munster Süd

Het oefenterrein Munster is een Duits manoeuvre-gebied in de Lüneburger Heide in Nedersaksen. Het bestaat uit twee afzonderlijke delen met verschillend gebruiksconcept, Munster Nord (102 km² groot) en Munster Süd (afmeting 74 km²). Beide plaatsen zijn ruimtelijk van elkaar gescheiden door de stad Munster en verschillende kazernes. Gelijktijdig met de oprichting van het militaire oefenterrein werd een militair kamp gebouwd op ongeveer 1,5 kilometer van het voormalige dorpscentrum, dat ‘Munsterlager’ heette.

Tussen het militaire oefenterrein Munster en het nabijgelegen militaire NAVO-oefenterrein Bergen bevindt zich een wegcorridor waarop de oefenende troepen zich kunnen bewegen. 

De oefeningen SOMS worden meestal in een naam genoemd met de oefeningen in Bergen (SOB). De oefenperiode heet dan voluit SOB / SOMS. 

[Basistekst: Wikipedia, alleen de tekst hierboven vallend onder de CC-BY-SA-3.0 (de foto’s niet)]

 

« Back to Glossary Index