Alle Koude Oorlog complexen

Welke complexen hadden we in de Koude Oorlog en waar stonden deze? Met een kaart en een lijst geven we het inzicht. De kazernes ontbreken (nog) in de lijst.

Kaart van de Landmacht- en Marine-complexen

Legenda:
Paars: mobilisatiecomplexen
Groen: magazijncomplexen of logistieke complexen
Rood: munitiecomplexen
Blauw: aanvullingsplaatsen (magazijnen met voorraden voor de aanvullingsplaatsen)
Geel: POMS-sites
Grijs: Overige complexen
Bij open markeringen (een gaatje in de marker) zijn de pagina’s voorzien van actuele foto’s.

Kaart van de Luchtmacht-complexen

Legenda:
Rood: Wing Operations Center
Grijs: Overige complexen

Alle complexen in één tabel

In de onderstaande lijst vind je alle complexen die op de website voorkomen. Wanneer je de lijst niet goed kunt zien, dan kan je gebruik maken van de lijst op de alternatieve pagina.
In de kolom ‘voortgang’ wordt middels een aantal bolletjes aangegeven in welke mate het onderzoek gevorderd is. Van nul bolletjes (niks aan gedaan) tot en met 10 bolletjes (alles geplande acties doorlopen, complex compleet). Het geeft een relatief inzicht van de kwantiteit van de informatie op de genoemde pagina.

Waar ligt….?

Er zijn complexen doorgegeven waarvan we geen enkele indicatie van het bestaan hebben kunnen vinden. Uiteindelijk verdwijnen deze uit de lijst. Voordat het zover is vragen we iedereen om informatie. Het gaat dan over de complexen:

  • Teuge (beide zijden Rijksstraatweg)
    Complex nu bekend, moet nog verwerkt worden
    Ook is het complex jarenlang in gebruik geweest als opslaglocatie van 143 Geneeskundige aanvullingsplaats compagnie en later als werklocatie van territoriale transport eenheden (Territoriale Vervoers compagnie-Oost, Regionale Vervoers compagnie-Oost).
  • Wanssum

Geen mobilisatiecomplex

Door het land heen liggen nog een aantal complexen die niet als mobilisatiecomplex in het overzicht zijn opgenomen. Het kunnen complexen zijn die in de Koude Oorlog zijn aangelegd. Het ontbreekt de complexen echter aan de kenmerkende bouwstijl of een mobilisatie-functie. De keuze om complexen soms niet (of wel) in de lijst op te nemen, is arbitrair.

Het gaat dan onder andere over de volgende complexen:


Laatste aanpassing: 14 december 2021