Overige complexen

In de Koude Oorlog waren er mobilisatiecomplexen. Daarnaast waren er opslagmagazijnen, munitiemagazijnen, POMS-sites en aanvullingsplaatsen. En dan is er nog een rest, een groep die in het overzicht geen eigen categorie heeft gekregen.

Het overzicht van de overige complexen staat hieronder. De terreinen op de kaart van Nederland vind je in het totaaloverzicht van de locaties.


Laatste aanpassing: 9 oktober 2021