Foto’s bestellen

Goede informatie over de het Nederlandse defensiematerieel is schaars of versnipperd. Op deze pagina’s vind je het uitgebreide naslagwerk en onze beeldbank. Thematisch van opzet kom je via de links op de informatiepagina’s en bij de foto’s.

Foto’s bestellen?

Defensiefotografie Nederland onderhoudt ook de beeldbank om te voorzien in vragen om fotomateriaal. Kleinschalige incidentele verkoop helpt ons om enige onkosten voor het maken van de foto’s te drukken. Op deze pagina vind je informatie over het bestelproces, de kosten en de voorwaarden. Bij vragen kan je natuurlijk altijd contact opnemen. We helpen je graag verder.


Bestelproces

Bijna alle foto’s op onze website kunnen besteld worden. We hebben hier geen webwinkel voor, hechten aan persoonlijk contact. En natuurlijk maatwerk voor ieder die onze fotografie wil gebruiken. Het is heel gemakkelijk: je geeft via de contactpagina aan wat je wenst.

We nemen contact met je op en bespreken de mogelijkheden, het doel waarvoor je de foto’s wenst te gebruiken en de leverwijze. Wanneer het doel niet in lijn is met de doelstelling van DFN dan behouden we ons het recht om de foto’s niet te leveren. Bedenk ook dat bij commercieel gebruik de prijs een indicatie is. Wil je de foto bijvoorbeeld in een sterke commerciële doelstelling gebruiken dan zullen we prijs hierop aanpassen (= eerlijk delen in de beoogde winst).

Vragen? Neem dan contact met ons op.

Uiteraard kunnen Defensie, militair personeel en betrokkenen kosteloos van onze foto’s gebruik maken! 


Prijs en levering

De prijs van onze foto’s worden bepaald door het soort gebruik (redactioneel of commercieel), de wijze van gebruik (online, print of Social media) en het verwachte bereik.

Een redactionele publicatie is te gebruiken ter ondersteuning van een informatieve tekst waarin géén producten of diensten worden gepromoot. Redactioneel beeld is enkel voor niet commerciële doeleinden. Dit omvat kranten, boeken en tijdschriften, nieuws- en blogberichten, nieuwsuitzendingen, brochures en folders zonder winstoogmerk. Dit recht geldt voor éénmalig gebruik in één beelddrager. Hergebruik van foto’s voor hetzelfde doel als waar de licentie is gekocht is toegestaan. Militairen worden en blijven geblurred als dit ons is verzocht vanuit Defensie. 

Commercieel gebruik houdt in dat de foto wordt gebruikt in een commerciële context. Flyers, brochures, reclamecampagne, posters, puzzels, banners, stickers of bijvoorbeeld een website van een bedrijf. Bij al het commerciële gebruik is portretrecht aan de orde. Dat is van toepassing op (herkenbare) personen, gebouwen en merken. Wij bieden enkel foto’s aan waarbij het portretrecht niet van toepassing is. Militairen worden niet herkenbaar in beeld gebracht of gecensureerd. 

Online-fotografie wordt opgeleverd met de langste zijde in 2000 pixels, 72 dpi, jpg-formaat hoge kwaliteit. Print-fotografie wordt opgeleverd met de langste zijde in 3000 pixels, 300 dpi, jpg-formaat in hoge kwaliteit. Fotografie in andere afmetingen of bestandsformaten is mogelijk op aanvraag.

Oplevering is altijd digitaal en/of via mail, een (tijdelijke) hyperlink naar het fotobestand op onze website of via een bestandsoverdrachtdienst (zoals WeTransfer).


Voorwaarden

Algemeen

 • De foto’s worden geleverd onder een persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare licentie.  De foto’s mogen onder één domein of binnen één medium gebruikt worden.
 • Wil je de foto’s voor commerciële doeleinden gebruiken dan dien je dat aan te geven in het bestelproces. De commerciële licentie omvat o.a. bedrijfswebsites, ansichtkaarten, canvas, verpakkingen, posters, stickers, puzzels, reclame en advertenties.
 • De licentie geeft het recht op gebruik van de foto’s ten behoeve van het doel, oplage en wijze zoals DFN en de gebruiker zijn overeengekomen.
 • Wijzigingen van foto’s anders dan vergroten of verkleinen is niet toegestaan tenzij anders overeengekomen.
 • Alle rechten, auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten blijven bij de fotografen Martin Bos en John van den Boogaart tenzij anders overeen gekomen. 
 • De licentie die verstrekt wordt aan gebruiker is niet-exclusief, tenzij anders overeengekomen. 
 • DFN behoudt zich het recht te allen tijde specifieke licenties in te trekken. Je zal dan direct na schriftelijke mededeling hiervan iedere verdere verveelvoudiging en openbaarmaking staken en gestaakt houden.
 • Wil je ook onze teksten gebruiken? Ook daar staan wij voor open. 

Toegestaan en beperkingen van het gebruik

 • De gebruiker draagt zorg voor de juiste bronvermelding (of exclusief in overleg) van de gebruikte foto’s in een publicatie door deze naast het werk te plaatsen, of in het colofon waarin naar
  het werk wordt verwezen. 
  De bronvermelding bij digitale media: naam fotograaf én website: John van den Boogaart www.defensiefotografie.nl  of  Martin Bos www.defensiefotografie.nl waarbij de website een hyperlink is. Bij printmedia is bronvermelding de naam van de fotograaf en onze volledige titel: John van den Boogaart, DefensieFotografie Nederland  of  Martin Bos, DefensieFotografie Nederland. 
 • De gebruiker vrijwaart ons van alle aanspraken met betrekking tot inbreuk op intellectuele eigendomsrechten door het gebruik van onze foto’s.
 • Pas na een overeenkomst mogen de foto’s gebruikt worden.
 • Metadata, zoals tags in de foto, mogen niet verwijderd worden. Wel mogen er eigen tags bijgeplaatst worden ten behoeve van de vindbaarheid in zoekmachines.

Annulering

 • Gebruiker kan de bestelling tot 2 werkdagen na betaling kosteloos annuleren, indien de foto’s niet voldoen aan de verwachting. Reeds aangekochte foto’s die nooit zijn gepubliceerd worden niet gecrediteerd. 
 • DFN wijst de gebruiker erop dat hij geen gebruik kan maken van de afkoelingstermijn zoals vermeld artikel 7:46d lid 1 BW
 • Indien je niet binnen de termijn van 2 werkdagen de bestelling annuleert, accepteer je de inhoud van de overeenkomst en ben je gehouden tot betaling van de volledige vergoeding.
 • Bij beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt per direct het recht om de foto’s te gebruiken in welke vorm dan ook. 

Betaling en betalingsvoorwaarden

 • Een betaling is per bankoverschrijving naar een van onze persoonlijke rekeningen.  Betaling via Paypal is mogelijk.
 • DFN behoudt zich het recht te allen tijde eenzijdig de tarieven aan te passen.
 • Facturen worden enkel per email verzonden.
 • Opgegeven prijzen zijn maximaal 2 weken geldig.

Aansprakelijkheid

 • DFN verkoopt beelden zonder winstoogmerk en is geen bedrijf. De aansprakelijkheid van de fotografen van DFN is niet meer dan het totale bedrag dat de afnemer voor de foto heeft betaald en/of door onze particuliere aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt.
 • We zijn niet aansprakelijk voor enige schade die kan voortvloeien uit het gebruik van onze beelden zoals inbreuk op (intellectuele eigendom)rechten van derden door verveelvoudiging of openbaarmaking van onze beelden (bijvoorbeeld auteurs-, portret-, model- of merkrechten).