OpSec

Veiligheid. In het Engels heet dit binnen ons thema Operational Security (OpSec). Vrij vertaald is het het delen van kleine brokjes van informatie die door een vijand samengevoegd kunnen worden tot een groter geheel met mogelijk schadelijke gevolgen. Operationele Veiligheid dus.

Onherkenbare gezichten

Om veiligheidsredenen is het een goed gebruik bij defensiefotografen om gezichten onherkenbaar te maken. Is dat altijd leuk? Nee, voor de foto’s kan het zelfs ronduit slecht zijn. We willen alleen niet dat er iemand door de foto’s in gevaar wordt gebracht.
Bij Defensiefotografie Nederland gaan we in het onherkenbaar maken soms verder dan het Ministerie van Defensie voorschrijft. Het kan zelfs voorkomen dat gelijktijdig gemaakte foto’s van Defensie zonder aanpassing getoond worden. We weten echter dat militairen onze aanpak waarderen. Zeker de gevechtstroepen. Daar waar mensen wel herkenbaar in beeld staan, is er altijd toestemming om dit te doen.

Geheime informatie?

Alle informatie op deze site is uit openbare bronnen verkregen zoals persberichten, websites en facebook-pagina’s van defensie. Er wordt nergens informatie verspreid welke onder OpSec valt of die lopende, aanstaande, binnen- en of buitenlandse, oefeningen en operaties kan schaden.
Foto’s en reportages worden zorgvuldig beoordeeld voordat ze geplaatst worden. Ongecensureerde foto’s of teksten komen enkel voor wanneer defensie zelf de betreffende informatie reeds naar buiten heeft gebracht .
Alle data van voertuigen, eventuele aantallen en types die vernoemd worden komen van defensiepagina’s. De data kan hooguit gebundeld zijn zodat het overzichtelijker is.