Opsec

Definitie Opsec

Opsec staat voor Operational Security. In de militaire context verwijst Opsec naar het proces van het beschermen van gevoelige informatie om de veiligheid en effectiviteit van militaire operaties te waarborgen. Het gaat erom ervoor te zorgen dat kwaadwillende personen of groepen geen toegang hebben tot gevoelige informatie die een inzet kan verstoren, zoals troepenbewegingen, plannen of communicatie.

Het Opsec-proces omvat het identificeren van mogelijke bedreigingen en het nemen van maatregelen om deze te verminderen of te elimineren. Dit kan betekenen dat informatie wordt geclassificeerd en beperkt tot alleen diegenen die het nodig hebben om de missie uit te voeren. Het kan ook inhouden dat communicatie wordt versleuteld om te voorkomen dat deze wordt onderschept en misbruikt door kwaadwillende partijen.

Het is belangrijk om Opsec toe te passen tijdens militaire operaties omdat gevoelige informatie die in verkeerde handen valt, een inzet in gevaar kan brengen en het leven van militairen (en burgers) kan bedreigen. Door Opsec goed te implementeren, kan men de veiligheid en effectiviteit van militaire operaties verbeteren.

Opsec bij Defensiefotografie

Gezichten

Om veiligheidsredenen is het een soms gewenst om gezichten onherkenbaar te maken. Is dat altijd leuk? Nee, voor de foto’s kan het zelfs ronduit slecht zijn. We willen alleen niet dat er iemand door de foto’s in gevaar wordt gebracht. Vaak kan in het veld een masker, bril of helm uitkomst bieden.

Kentekens

We maken de ‘kentekenplaten’ van voertuigen standaard niet onzichtbaar tenzij verantwoordelijken bij Defensie hier specifiek om vragen.

Geheimen

Alle informatie die wij publiceren is uit openbaar gemaakte bronnen zoals persberichten, websites en facebook-pagina’s van defensie. Er wordt nergens informatie verspreid welke onder Opsec valt of die oefeningen en operaties kan schaden. Foto’s en reportages worden zorgvuldig beoordeeld voordat ze geplaatst worden.