Organisatie MOB-complexen

De complexen zijn van het begin af aan organiek onderverdeeld geweest in drie landelijke rayons. De namen en de interne organisatie veranderde in de loop der jaren. Aanvankelijk vielen ze onder de Territoriale Bevelhebbers Oost, West en Zuid (TBO,TBW en TBZ).

Na een reorganisatie in 1975 werd alles samengevoegd onder verantwoording van het Nationaal Territoriaal Commando (NTC) en kwamen er 3 verzorgingscommando’s. Ook weer onderverdeeld in Oost, West en Zuid (301 vzgco, 302 vzgco en 303 vzgco).

Eind tachtiger jaren ging onder invloed van alle veranderingen (techniek, wereldpolitiek enz.) weer het organisatieplan op de schop. Uiteraard ook weer andere benamingen: het werden nu drie regionale verzorgingsrayons (vzgrayon, verzorgingscommando’s): 770 vzgco, 760 vzgco en 750 vzgco onder het Nationaal Verzorgings Commando (NVC). Deze reorganisatie betekende ook het einde van de oude opzet in het onderhoudssysteem.

De verzorgingsrayons gingen na een reorganisatie over in de regionale verzorgingsdependances (vzdep) met de bijbehorende verzorgingslocaties (vzloc):

  • 910 vzgdep ‘De Amstel’
  • 920 vzgdep ‘De IJssel’
  • 930 vzgdep ‘De Berkel’
  • 940 vzgdep ‘De Maas’
  • 950 vzgdep ‘De Amer’

De materieellogistieke pelotons (matlogpel) van 310 DS/AS, 320 DS/AS en 330 DS/AS herstelcompagnie (Hrstcie) zijn de voormalige verzorgingslocaties van het NVC.

Bronnen

Meer informatie


Laatste aanpassing: 22 augustus 2021