Munitiemagazijncomplexen (MMC)

Munitiemagazijncomplexen (MMC’s) hebben een standaard-indeling en een standaard voor het soort gebouwen.
In dit artikel gaan we in op de gebouwen die je in de complexen kunt vinden.  De pagina’s van de afzonderlijke complexen kan je vinden via het overzicht van de locaties.

Munitiemagazijnen (Gebouw A, B en C)

Er komen naast elkaar drie typen munitiemagazijnen voor van respectievelijk een (Gebouw C), twee (Gebouw B) en drie (Gebouw A) traveeën breed. Alle typen zijn rechthoekig, opgetrokken uit baksteen, hebben een zadeldak en tellen respectievelijk een, twee of vier dubbele deuren. Boven de deuren zijn betonnen dorpels aangebracht. Op het dak staan ventilatiekokers. In tegenstelling tot de twee andere typen, staat bij het kleinste magazijn de nok haaks op de weg.

Werkplaats (Gebouw D/W)

De werkplaats is een rechthoekig, bakstenen gebouw met een zadeldak. Het heeft aan de voorzijde een deur en vier rechthoekige vensters met roedeverdeling.

Bureelgebouw (Gebouw E/BU)

Het bureelgebouw is nagenoeg identiek aan de werkplaats. In plaats van een deur zijn in de voorgevel twee deuren en twee kleine vensters geplaatst.

Houtloods (Gebouw F/H)

Houten gebouwtje met zadeldak, waarvan het achterste dakvlak doorschiet. De opslag is aan de voorzijde open. De houtloodsen zijn overigens in de periode 1961-1963 bijgeplaatst.

Trafohuisje (Gebouw T)

Rechthoekig, bakstenen gebouwtje met plat, betonnen dak.


Laatste aanpassing: 4 juli 2021.