Overige informatie

ELCONR en BWST

De opslag in de MOB-complexen vond overwegend plaats per legereenheid, bijvoorbeeld op compagnie-niveau. Iedere mobilisabele eenheid werd een uniek elementair codenummer (ELCO-nummer) toegekend. De eenheid zelf was dan weer opgebouwd uit zogenaamde bouwstenen (BWST) in de vorm van vastgestelde hoeveelheden wielvoertuigen, rupsvoertuigen, motoren, aggregaten, tenten, camouflagenetten, verbandkisten, brancards, etc. Deze bouwstenen werden afzonderlijk aangeduid met lettercodes AA tot en met ZZ. Elk los artikel dat in het MOB-complex werd opgeslagen werd voorzien van een sticker of label met daarop het ELCO-nummer en de BWST-lettercode.

Het getoonde ELCO-nummer 3381 is van de StafStafcompagnie 271 Transportbataljon en was opgeslagen in het complex Zeeland.

Accu’s

Een van de belangrijke onderdelen in de magazijnen waren de accu’s. Deze waren in grote getale opgeslagen en gemaakt voor een lange, zeer lange opslag.
De accu’s waren drooggeladen en dus niet gevuld met zwavelzuur. Het vullen kwam pas op het moment dat de accu in gebruik genomen wordt. Losse flessen met 37% zwavelzuur stonden er ook in de magazijnen. En natuurlijk hing er een poster voor het vullen van de accu’s in het complex.

In 2023 heeft Harold Bergers een ‘nieuwe accu’ uit 1994 in gebruik genomen. Hieronder het verslag van het in gebruik nemen.

De nieuwe accu komt keurig in de doos.

Datzelfde geld ook voor het zwavelzuur.

De instructieposter is zo gemaakt dat iedere dienstplichtige de accu’s zou kunnen vullen.

Zelfs na bijna 30 jaar opslag is de accu na het vullen met zwavelzuur nog in een perfecte conditie.


Laatste aanpassing: 18 augustus 2023

HELP MEE! Met het onderzoek naar de MOB-complexen zoek ik soms een speld in een hooiberg. Die informatie is daarom soms summier en kan zelf (ondanks de zorgvuldigheid) onjuist zijn. Dus: heb je informatie over een complex? Omdat je er bijvoorbeeld vroeger gewerkt hebt? Omdat je er in je diensttijd geplaatst was? Of omdat je het graag wilt delen? Stuur je informatie dan alsjeblieft naar [email protected]. Bedankt.