DefensieFotografie Nederland (DFN) is een initiatief van een aantal burgerfotografen en gespecialiseerd in fotografie rond het brede thema Defensie.

De doelstelling is om defensie op een positieve manier te presenteren via kwalitatief goede (actie)foto’s. Zodat ieder een beeld krijgt wat de mannen en vrouwen van onze krijgsmacht kunnen en willen doen met soms beperkte middelen.

DFN publiceert voornamelijk online. Op de eigen website, onze facebook-pagina en binnen diverse andere online media. Foto’s worden gebruikt door Defensie en andere belanghebbenden waaronder de traditionele media.

Hieronder staan de meest actuele berichten. Alle berichten? Zie het menu.