Gebouwen

Magazijncomplexen hebben een standaard-indeling en een standaard voor het soort gebouwen.
In dit artikel gaan we in op de gebouwen die je in de complexen kunt vinden.  De pagina’s van de afzonderlijke complexen kan je vinden via het overzicht van de locaties.

Bureelgebouw (gebouw BG)

Informatie volgt. Zie voorlopig onder Wachtgebouw.

Garage (gebouw R)

Informatie volgt.

Tank-opslagloods (gebouw T)

Informatie volgt.

Rijwielstalling (gebouw RW)

Nog geen informatie beschikbaar.

Magazijn (Gebouw Z)

Houten opslaggebouwtje met zadeldak. Is aan een zijde open.

Werkplaats (Gebouw D/W)

De werkplaats is een rechthoekig, bakstenen gebouw met een zadeldak. Het heeft aan de voorzijde een deur en vier rechthoekige vensters met roedeverdeling.

Bureelgebouw (Gebouw E/BU)

Het bureelgebouw is nagenoeg identiek aan de werkplaats. In plaats van een deur zijn in de voorgevel twee deuren en twee kleine vensters geplaatst.

Houtloods (Gebouw F/H)

Houten gebouwtje met zadeldak, waarvan het achterste dakvlak doorschiet. De opslag is aan de voorzijde open. De houtloodsen zijn overigens in de periode 1961-1963 bijgeplaatst.

Objecten

Op een complex zijn er allerlei objecten die ondersteunen in het dagelijkse gebruik.

Wasplaatsen / spuitplaatsen

Er zijn twee soorten wasplaatsen (spuitplaatsen): betonnen brugconstructies en heuveltjes. De afvoer was veelal voorzien van een olieafscheider.

Blusvijver

Op veel complexen was er een blusvijver. Bedoeld als waterbuffer om in geval van nood mee te kunnen blussen. Op sommige complexen werd het waswater of regenwater in de blusvijver geloosd (en was er voor dat doel een olieafscheider aanwezig).

Gashok

Klein gebouw bij de ingang van de gasleiding op het complex. Bevat de hoofdafsluiter.

Telefoon

In de tijd dat telefoon bijzonder waren, stond niet in elke loods een set. Daarvoor waren er de telefoonzuilen.

Oven

Waar moet je zo snel heel met je documenten in geval van nood? Papierversnippering bestond nog niet. Daarom werd er een oven gebouwd op het complex. Ovens als deze zijn zeldzaam. Nagenoeg alle zijn gesloopt. Deze van de foto staat op het complex Veldhuizen.


Laatste aanpassing: 2 oktober 2023

HELP MEE! Met het onderzoek naar de MOB-complexen zoek ik soms een speld in een hooiberg. Die informatie is daarom soms summier en kan zelf (ondanks de zorgvuldigheid) onjuist zijn. Dus: heb je informatie over een complex? Omdat je er bijvoorbeeld vroeger gewerkt hebt? Omdat je er in je diensttijd geplaatst was? Of omdat je het graag wilt delen? Stuur je informatie dan alsjeblieft naar [email protected]. Bedankt.