Gebouwen

Magazijncomplexen hebben een standaard-indeling en een standaard voor het soort gebouwen.
In dit artikel gaan we in op de gebouwen die je in de complexen kunt vinden.  De pagina’s van de afzonderlijke complexen kan je vinden via het overzicht van de locaties.

Garage (gebouw R)

Informatie volgt.

Rijwielstalling (gebouw RW)

Nog geen informatie beschikbaar.

Magazijn (Gebouw Z)

Houten opslaggebouwtje met zadeldak. Is aan een zijde open.

Objecten

Op een complex zijn er allerlei objecten die ondersteunen in het dagenlijke gebruik.

Wasplaatsen / spuitplaatsen

Er zijn twee soorten wasplaatsen (spuitplaatsen): betonnen brugconstructies en heuveltjes. De afvoer was veelal voorzien van een olieafscheider.

Blusvijver

Op veel complexen was er een blusvijver. Bedoeld als waterbuffer om in geval van nood mee te kunnen blussen. Op sommige complexen werd het waswater of regenwater in de blusvijver geloosd (en was er voor dat doel een olieafscheider aanwezig).

Gashok

Klein gebouw bij de ingang van de gasleiding op het complex. Bevat de hoofdafsluiter.

Telefoon

In de tijd dat telefoon bijzonder waren, stond niet in elke loods een set. Daarvoor waren er de telefoonzuilen.

Oven

Waar zo snel heel met je documenten? Papierversnippering bestond nog niet. Daarom werd er een oven gebouwd op het complex.