Magazijncomplexen (MC)

Magazijncomplexen hebben een standaard-indeling en een standaard voor het soort gebouwen.
In dit artikel gaan we in op de gebouwen die je in de complexen kunt vinden.  De pagina’s van de afzonderlijke complexen kan je vinden via het overzicht van de locaties.

Opslagloods (Gebouw L)

Op de complexen zijn meerdere opslagloodsen aanwezig voor voertuigen en algemeen steunmaterieel (ASMAT). Er zijn twee typen opslagloodsen, die naast elkaar gebruikt worden. De ruimtes zijn verdeeld in losse compartimenten

  • Type ‘Best’ is een langwerpig gebouw met een gebogen dak. Het betonskelet is opgevuld met prefab betonelementen. Sommige loodsen zijn voorzien van inrijdeuren, andere van vensters.
  • Type ‘Baarle-Nassau’ is een langwerpig gebouw met een lichthellend zadeldak. De loodsen hebben een betonskelet waartussen elf grote dubbele inrijdeuren zijn geplaatst. Het dak is opgebouwd uit een betonnen prefab cassetteplafond. Voor de betonnen staanders zijn stenen geplaatst om beschadigingen van de constructie te voorkomen. Dit type is het meest voorkomend. 

Munitiemagazijn (Gebouw M)

Rechthoekig wit geschilderd gebouw met licht hellend zadeldak en vier dubbele deuren. Tussen de middelste deuren is een venster geplaatst. Op het dak staan ventilatiekokers.

Stalling (Gebouw O)

Open constructie bestaande uit een zadeldak rustend op houten staanders. Hier en daar zijn tegen de wanden houten latten aangebracht.

Pompgebouw (Gebouw P)

Klein bakstenen gebouwtje, waarin een deur is aangebracht. Soms ook in combinatie met het transformatorgebouw.

Gasopslag + O2/toiletgebouw (Gebouw G)

Klein bakstenen gebouwtje met lessenaardak. Aan de voorzijde bevindt zich een enkele deur met rechts hiervan twee kleine vensters. Deze deur geeft toegang tot de toiletten. Aan weerzijden bevindt zich een opslagruimte voor gasflessen.

Combinatiegebouw PG

Op MOB-complex Zwijnsbergen is een combinatie van een pompgebouw, een gasopslag en een toiletgebouw.

Rijwielstalling (Gebouw RW)

Rechthoekig, houten half open gebouwtje met zadeldak.

Transformatorgebouw (Gebouw TR)

Klein bakstenen gebouwtje met gebroken dak. Hier en daar ook wel met plat dak.

Verbindingsmagazijn (Gebouw V)

Rechthoekig bakstenen gebouw met licht hellend zadeldak en vier vensters met stalen luiken. Via de vensters kunnen de verbindingsmiddelen naar buiten uitgegeven worden. De vensterbank kan daarvoor verlengd worden tot een soort van tafel. In de kopse kant is een deur aangebracht. Op het dak staan ventilatiekokers. Het gebouw wordt ook opgetrokken uit wit geschilderd, gewapend beton. 
Een verbindingsmagazijn wordt ook ‘klimaatkamer’ genoemd. De binnenomstandigheden (denk aan de inwerking van vocht) zijn beter dan in de algemene magazijnen.

Werkplaats/magazijn (Gebouw V/O)

Gebouw V, waaraan gekoppeld een hoger deel van vier traveeën breed dat dienst doet als werkplaats.

Wacht/bureelgebouw (Gebouw W)

Rechthoekig gebouw met lichthellend zadeldak, waarin grote, roedevensters zijn aangebracht.

Magazijn (Gebouw Z)

Houten opslaggebouwtje met zadeldak. Is aan een zijde open.

BOS-magazijn

Opslagplaats voor BOS-producten (Benzine, Olie en Smeermiddelen).

Woning

Net buiten het terrein kan je de woningen vinden. Dienstwoningen voor de beheerders of de bewakers van het complex.

Objecten

Op een complex zijn er allerlei objecten die ondersteunen in het dagenlijke gebruik.

Wasplaatsen / spuitplaatsen

Er zijn twee soorten wasplaatsen (spuitplaatsen): betonnen brugconstructies en heuveltjes. De afvoer was veelal voorzien van een olieafscheider.

Blusvijver

Op veel complexen was er een blusvijver. Bedoeld als waterbuffer om in geval van nood mee te kunnen blussen. Op sommige complexen werd het waswater of regenwater in de blusvijver geloosd (en was er voor dat doel een olieafscheider aanwezig).

Gashok

Klein gebouw bij de ingang van de gasleiding op het complex. Bevat de hoofdafsluiter.

Telefoon

In de tijd dat telefoon bijzonder waren, stond niet in elke loods een set. Daarvoor waren er de telefoonzuilen.

Oven

Waar zo snel heel met je documenten? Papierversnippering bestond nog niet. Daarom werd er een oven gebouwd op het complex.


Laatste aanpassing: 4 juli 2021.