Over ons

Defensie positief in beeld

De doelstelling van DFN is defensie op een positieve manier (via foto’s en artikelen) te presenteren. Zodat ieder een beeld krijgt wat de mannen en vrouwen van onze krijgsmacht doen en hoe het militair erfgoed in Nederland wordt behouden. Of, in andere woorden: een positieve bijdrage leveren aan de beeldvorming van de krijgsmacht in onze samenleving.

  • Onze militairen.
    Onze militairen tijdens hun werk, veeleisend werk met beperkte middelen. Werk dat niet iedereen ziet en ook niet door ieder gewaardeerd wordt. Werk dat wel gedaan moet worden! Werk dat met volle inzet gedaan wordt! We volgen onze militairen op de voet en doen dat op verschillende locaties (als kazernes en oefenterreinen). 
  • Ons militair erfgoed.
    Als je goed oplet, zie je overal in het land nog het militair erfgoed. Algemeen bekend zijn de bunkers van de Hollandse Waterlinie en de bunkers in de duinen maar ook de verschillende militaire begraafplaatsen vallen er wat ons betreft onder. Het erfgoed wordt bewaard in musea zoals het Nationaal Militair Museum en het Cavaleriemuseum. Tientallen burgers houden met veel passie een grote collectie oude legervoertuigen in stand.

De doelgroep voor onze fotoreportages is groot:

  • We maken de fotografische herinnering voor degenen die op de foto staan (of hun eenheden).
  • Het grote publiek in Nederland moet weten dat de krijgsmacht bestaat en dat oorlogen en oorlogsdreiging ons land gevormd hebben. Wat doet het leger nu? En hoe zorgt men ervoor dat Nederland en de wereld een stukje veiliger zijn en blijven? Hoe deden we dat vroeger (vanaf 1939)?

Werkwijze

Een groot deel van onze foto’s wordt op publiekelijk toegankelijke plaatsen gemaakt. De Oirschotse Heide wordt daarvoor regelmatig bezocht. DFN neemt deel aan de persdagen van Defensie. Door de goede relatie met verschillende Secties Communicatie en diverse eenheden worden wij in de gelegenheid gesteld om ook van dichtbij opnames te maken. Quid pro quo, wij stellen ons materiaal dan weer ter beschikking.
Voor het in beeld brengen van het militair erfgoed onderhouden we een goede relatie met de verschillende verenigingen en organisaties die hiervoor in Nederland actief zijn.

Publiceren

Via onze foto’s en artikelen bereiken we mensen die normaliter niet door de mainstream-media of via de Defensie-uitgaven bereikt worden. Hieronder veel oud-militairen (met een grote groep vroegere dienstplichtigen) en actief dienenden. 

DFN publiceert online. Op deze website, onze Facebook-pagina en binnen diverse online media. De foto’s worden gebruikt door Defensie en anderen (waaronder ook de traditionele media). We stellen het beeldmateriaal belangeloos ter beschikking aan (het personeel van) Defensie en anderen die op de foto gezet zijn. Ieder kan (via de contactpagina) een beroep op ons doen voor beeldmateriaal of kennis.