BOS-magazijnen

Opslagplaats voor BOS-producten (Benzine, Olie en Smeermiddelen). Per MOB-complex varieert het aantal van deze magazijnen. Ook de grootte is per complex verschillend.