KMA

« Back to Glossary Index

Koninklijke Militaire Academie. De KMA (ook genoemd: Nederlandse Defensie Academie, NLDA) leidt hier jaarlijks ongeveer 700 cadetten en cursisten op tot officier. De KMA verzorgt de militaire en vaktechnische opleiding en vorming van officieren voor de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht en de Koninklijke Marechaussee. 

[Bron: Defensie]

« Terug naar de Woordenlijst