Liaison

« Back to Glossary Index

Afgekort: L(S)O.

Militair op stafniveau die optreedt als coördinator tussen eenheden, groepen, krijgsmachtdelen e.d. De liaison is hiertussen de verbindende schakel. Liaison vindt plaats om doelgerichtheid, eenheid van inspanning, samenwerking en wederzijds begrip te garanderen.

De liaison beheert relaties, behartigt belangen, coördineert gezamenlijk optreden, onderhoudt een netwerk op zowel tactisch als strategisch niveau en wisselt contacten uit. Dit kan plaatsvinden op zowel joint als combined niveau.

Liaisons zijn vaak officieren of senior onderofficieren.

Een land kan zich, met de plaatsing van een liaison in een ander land, een genuanceerder beeld van de situatie ter plaatse creëren; later kan de verkregen informatie worden aangewend bij een missie ter plaatse.
Zo werkt Nederland binnen de European Union Force (EUFOR) in Bosnië-Herzegovina met LOT’s (Liaison & Observation Teams): vanuit huizen verspreid over het gehele operatiegebied hebben de LOT’s een bemiddelingsfunctie tussen burgers, lokale autoriteiten en de internationale troepenmacht EUFOR.

« Terug naar de Woordenlijst