Thick data

« Back to Glossary Index

Big Data gaat hoofdzakelijk over verbanden genereren. Thick Data is nodig voor duiding, causaliteit en om gedragsbeïnvloeding mogelijk te maken.