Mobilisatiecomplex Alverna

In het Gelderse land ligt MOB-complex Alverna. Het complex is grotendeels gesloopt.

Snelle gegevens

Adres: Boskant 85, Wijchen
Coördinaten: 51°47’40.0″N 5°45’28.9″O (51.794439, 5.758024)
Soort complex: Mobilisatiecomplex
Perceelgrootte20 hectare
Netto oppervlakte: 10.500m2 (type B)

Locatie

Hieronder zie je de verschillende plattegronden van het complex, van 1957 (nog niks) tot 2019 (gesloopt).

Oorspronkelijk gebruik

Pas op de kaarten van 1998 is het complex pas voor het eerst te zien. Of het complex ook dan pas gebouwd is, is niet bekend.
Het terrein bestond uit diverse opslagloodsen, onderhoudswerkplaatsen, enkele bunkers en twee dienstwoningen (in totaal 33 gebouwen). Ondanks de grootschalige infrastructuur en vele bebouwing had het voormalig complex Alverna zijn groene uitstraling behouden. Typerend voor het terrein was namelijk de ligging op een natuurlijke hogere zandrug met een scherpe overgang naar het open, lager gelegen Neder- en Overasseltsche Broek. 

Betrokken eenheden (1985)

 • Eerste Legerkorps (1 Lk)
  • 51 Pantserbrigade (51 Pabrig)
   • 34 Afdeling Veldartillerie (M109A2/A3)
    Opkomstlocatie: Overasselt, Nederasselt, Wijchen, Woezik, Balgoij; opslaglocatie: Alverna
  • 53 Pantserinfanteriebrigade (53 Painfbrig)
   • 58 Tankbataljon RHPO (Centurion)
    Opkomstlocatie: Overasselt, Alverna; opslaglocatie: Alverna
  • 101 Verbindingsgroep (101 Vbdgp)
   • 150 Divisieverbindingsbedieningscompagnie
    Opkomstlocatie: Alverna; opslaglocatie: Alverna
  • Legerkorps Logistiek Commando (LLC)
   • 149 Munitieaanvullingsplaatscompagnie
    Opkomstlocatie: Wijchen; opslaglocatie: Alverna
 • Nationaal Territoriaal Commando (NTC)
  • Provinciaal Militair Commando/Garnizoenscommando Gelderland (PMC/GC GLD)
   • 365 Lichte Infanteriebeveiligingscompagnie RVH
    Opkomstlocatie: Nijmegen; opslaglocatie: Alverna
   • Kazernecommando Mobilisatiecomplex Alverna
 • Koninklijke Marechaussee (KMAR)
  • 3 Divisie Koninklijke Marechaussee
   • 201 Marechaussee eskadron
    Opkomstlocatie: Alverna; opslaglocatie: Alverna

Deel OMU in Ede/Driesprong

Beheerorganisatie 301 Vzgco

Recente situatie

Afgestoten

Op 1 december 2006 heeft Defensie het complex overgedragen aan Domeinen, de gebouwenbeheerder van de overheid. Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) werd (onder PrOMT, Project Ontwikkeling Militaire Terreinen) de feitelijke nieuwe eigenaar (die als taak kreeg het complex te verkopen). Onder PrOMT was het doel nog het terrein te ontwikkelen tot hoogwaardig natuurterrein met extensieve recreatie.

Verkocht

Jansen Bouwontwikkeling en Spagro kochten het terrein in 2010 van het rijk. Zij gingen hier drie gebouwen neerzetten: twee met elk twaalf appartementen en één met elf wooneenheden. Op basis van de luchtfoto’s van het complex is te zien dat het complex in 2012 / 2013 grotendeels gesloopt is. Alleen drie munitiebunkers aan de noordoost zijde van het terrein zijn behouden.
De rest van het terrein (bijna 90 procent) is ingericht als natuurgebied en daarna overgedragen aan Staatsbosbeheer voor het beheer. Met de opbrengst van de appartementen kon de natuurontwikkeling betaald worden.

Meer woningen?

Ondertussen staan er in 2020 al vier woongebouwen en nog lijkt het niet genoeg. Eigenaar Adrie Spanjaards (Spagro) heeft het plan opgevat om in twee voormalige munitiebunkers vier woningen te maken. De bunkers worden nu alleen maar gebruikt als opslag voor de lokale dansclub en een spellenverhuurder, maar hebben veel meer nut als huurwoning voor mensen met een niet al te hoog inkomen, vindt hij.

In totaal zijn 29 van de nieuwe bewoners meerdere malen tegen de nieuwe bouwplannen in bezwaar gegaan. Er is namelijk bij de ontwikkeling van het terrein afgesproken dat de munitiebunkers als natuurgebied en als militair (cultuurhistorisch) erfgoed behouden zullen blijven.

Bronnen

Meer informatie


Laatste aanpassing: 14 mei 2022