Oefenterrein De Vlasakkers

De Vlasakkers is een oefenterrein en natuurgebied van 260 hectare in de provincie Utrecht. Het gebied ten zuidoosten van Soestduinen en noordoosten van Soesterberg aan de westzijde van Amersfoort ligt op een van oost naar west lopende heuvelkam van de Utrechtse Heuvelrug.

Geschiedenis

De Vlasakkers is een gebied met veel reliëf, en is ontstaan in de ijstijden. Gletsjers schoven rivierzand voor zich uit en stuwden het hier op. Door de hoge ligging, het hoogste punt is 54 meter, werd het gebied gebruikt om grafheuvels op te werpen. De naam ‘Vlasakkers’ herinnert aan de vroegere vlasteelt. Het vlas was de grondstof voor touw en lijnzaadolie.

Sinds 1872 is het gebied voor een militair oefenterrein. Dit oefenterrein ligt naast de Amersfoortse Bernhardkazerne. Tegenwoordig worden grote stukken natuur met rust gelaten.

Hieronder zie je de verschillende kaarten van het gebied, van 1872 tot 2019 (bron: topotijdreis.nl).

Het oefenterrein

Luchtfoto

Vlasakkers - 2019 - Luchtfoto
Luchtfoto De Vlasakkers. Bron: Google

A: Baileybrug
B: Hindernisbaan
C: Aanvalsbanen
D: Hoytemaplein
E: Oefenhuis
F: Poort naar Bernhardkazerne

Baileybrug

De baileybrug op De Vlasakkers is vernoemd naar de Aoo H.S. Godthelp, terreinopzichter van 2010 tot 2014.

Hindernisbaan

Het oefenterrein kent een testcircuit met diverse hindernissen. Primair bedoeld voor tanks maar ook geschikt voor andere militaire voertuigen.

Aanvalsbanen

Vijf parallelle aanvalsbanen lopen van halverwege het terrein naar het Hoytemaplein.

Hoytemaplein

Het Hoytemaplein is vernoemd naar de Kolonel Jacobus Hoytema van Konijnenburg. De kolonel was in de jaren ’50 commandant van het Depot der Cavalerie op de Bernhardkazerne en commandant Regiment Huzaren Prins Alexander. Onder zijn leiding is begonnen met het aanleggen van het terrein zoals we dat grotendeels nu kennen. Voor die tijd was het een kapotgereden en stoffig Cavalerie-oefenterrein.

Krantenartikel Hoytema

Het plein (in feite een grote betonplaat) is voorzien van een H als helikopterlandingsplaats. Eén keer per jaar wordt het plein gebruikt als vertrekpunt voor de Vriendendag van het Cavaleriemuseum.

Oefenhuis

Het oefenterrein heeft één oefenhuis. Wel een twee-onder-een-kap-woning.

Overige plaatsen

Gebruik

Zoals genoemd, gebruikt het Cavaleriemuseum het terrein één keer per jaar voor de rondritten op de vriendendag.

Verder wordt het terrein regelmatig gebruikt door andere eenheden. Heel vaak is er ook een Notam (notice to air men) van kracht met beperkingen rond het veld. Sowieso gebruikt het DHC regelmatig het terrein.

Door de ligging en de omheining is het terrein uitermate goed geschikt om buiten het zicht van ‘belangstellenden’ te oefenen.

Bezoek

De Vlasakkers is tegenwoordig niet meer openbaar toegankelijk.

Bron kaarten: topotijdreis.nl, kadaster, pdok