Chalk

« Back to Glossary Index

Een ‘chalk’ is het militair personeel of materieel dat met één helikopter tegelijkertijd kan worden verplaatst. Dit is inclusief persoons-, groeps-, sectie- of pelotons-gebonden uitrustingsstukken. Gewoonlijk bestaat een chalk uit ± 10 tot 15 militairen.

De chalk wordt verdeeld in groepen die gekoppeld zijn aan het aantal zitplaatsen in de helikopter. De chalk stijgt in een vast patroon, in een colonne verdeeld naar de linker- en rechterzijde in de helikopter. De twee groepen per chalk worden sticks genoemd. Ook het aantal (luchtmobiele) parachutisten dat tijdens één vlucht boven de dropzone het vliegtuig dient te verlaten aan één zijde via een deur of opening, wordt stick genoemd.

Iedere chalk heeft een eigen chalknummer, dat is gekoppeld aan één helikopter.

Paxen

Vervolgens wordt één enkele militair met uitrusting pax genoemd. Het soort uitrusting van de militairen bepaalt het aantal paxen dat op één vlucht kan worden meegenomen. Het totaal aan pax wordt troops genoemd. Er wordt een verschil gemaakt tussen troops met rugzak en persoonlijk wapen en troops met volledige bepakking, maar beiden worden combat ready troops genoemd. De hoeveelheid pax is helikopter gebonden/ Bij de Chinook zijn dat 33 combat ready troops, bij de Cougar 16 combat ready troops.

Een landing point voor personeel heet touch down point (TDP). Op het TDP stijgt de chalk in de helikopter (emplane) of stijgt de chalk uit (deplane). Een landing point voor materieel wordt cargo touch down point genoemd.

De commandant van één chalk heet chalk-commandant (kan iedere militair zijn die Basis Helikopter Training heeft gehad). Kort vóór de landing stelt de gezagvoerder van de helikopter de chalk-commandant op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, zoals de actuele situatie op het landing point dan wel een gewijzigd coördinaat van het landing point. De gegevens worden kort vóór het uitstijgen door de helikoptergezagvoerder aan de chalk-commandant overhandigd.

Verschillende punten

Een (gedekte) locatie waar de chalk wordt geformeerd voorafgaand aan de verplaatsing door de lucht, heet chalk-verzamelpunt. Op het chalk-verzamelpunt worden door de chalk én onder leiding van de chalk-commandant handelingen verricht volgens een vaste procedure vóór het instijgen in de helikopter.

Een (gedekte) locatie nabij het landing point, waar de chalk wacht tot de helikopter is geland én het personeel kan instijgen, wordt chalk-afwachtingspunt genoemd. Deze locatie kan gemarkeerd zijn. Een (gedekte) locatie nabij het landing point waar de chalk na het uitstijgen wordt ontbonden, wordt chalk-verspreidingspunt genoemd.

[Oorspronkelijke tekst: Boekje Pienter]

« Terug naar de Woordenlijst