Huddle

« Back to Glossary Index

De ‘huddle’ is een helikopter-drill, waarbij een ‘chalk’ militairen voor het tactisch instijgen of direct na het tactisch uitstijgen van een helikopter zo dicht mogelijk bij elkaar gaat knielen of liggen.

Na het uitstijgen wordt gewacht met de vervolgactie, zoals het innemen van vuurposities, tot de helikopter is weggevlogen.

Omwille van de persoonlijke veiligheid liggen of knielen de militairen op het afwachtingspunt met het gezicht naar het maaiveld. Ze doen dit ter bescherming tegen opwaaiend sneeuw, stof, zand e.d. als gevolg van de downwash (brown-out en white-out). Het afwachtingspunt bevindt zich in de buurt van het touch down point (TDP). Dit is in de regel op 5 tot 10 meter van het punt waar de helikopter de grond raakt.

De chalk- en stick-commandanten liggen of knielen met het gezicht naar het TDP, met de stofbril geplaatst. De in- of uitstijgende chalk van de helikopter hurkt op een knie of ligt op de buik. De militaire zijn dicht tegen elkaar aan, met de gezichten naar elkaar én het maaiveld toe. De rugzak bevindt zich in het midden van de huddle of aan de schouder.

De huddle kan met een lamp, flashcard of breaklight worden gemarkeerd.

[Oorspronkelijke tekst: Boekje Pienter]

« Terug naar de Woordenlijst