Commandovoering

« Back to Glossary Index

Führung   Command & Control (C2)   commande.
Afgekort: covo.

Commandovoering is het (onder operationele omstandigheden) effectief leiden van een militaire organisatie om haar opgedragen doelstellingen op een beslissend moment in tijd en plaats te realiseren door het concentreren van gevechtskracht.

Het omvat personeel, materieel en procedures – onder andere inlichtingen en verbindingen – die de commandant in staat stellen besluitvorming en bevelvoering te realiseren én daarmee zijn opdracht uit te voeren.

Het proces commandovoering bestaat uit gedeeltelijk samenvallende deelprocessen:

 • Besluitvorming
  Hoe wordt de opdracht (wijze van optreden) voorbereid (verdeling van taken en verantwoordelijkheden).
  Ter ondersteuning gelden OATDOEM of Operationeel Besluitvormingsproces (OBP).
  Het oogmerk van de hogere commandant is richtinggevend.
 • Bevelvoering
  Hoe wordt de opdracht uitgevoerd (directe gevechtsleiding).
  De commandant voert, met zijn staf, de troepen aan en coördineert waar nodig.
 • Leidinggeven
  Het bewust beïnvloeden van het gedrag van anderen om, met volledige eigen inzet, gezamenlijk het gestelde doel te bereiken.
  Leidinggeven is cruciaal bij zowel de voorbereiding op als de uitvoering en evaluatie van de opdracht.

Commandovoering kent een opdracht- en uitvoeringsgerichte variant:

 • Opdrachtgericht
  De opdracht uitvoeren: HOE is naar eigen inzicht maar in de lijn van de commandant (volgens de commander’s intent) als WAT maar wordt gehaald.
 • Uitvoeringsgericht
  De opdracht precies uitvoeren zoals die wordt opgedragen: zowel WAT (als omschreven in het bevel) als HOE (gebruikte middelen, gehanteerde tactiek e.d.).

Commandovoering is – naast inlichtingen, manoeuvre, vuursteun, bescherming en logistiek – één van de functies van militair optreden. In de Joint Doctrine Publicatie 5 Commandovoering staat het nog een keer volledig uitgeschreven.

Instructiekaarten IK 2-17

In de Instructiekaart IK 2-17 – 9e druk – 2007 – Commandovoering & Bevelsuitgifte – wordt de commandovoering uitgewerkt zoals die op 19 maart 2007 is vastgesteld door Commandant Opleidings- en Trainingscommando.

Een nieuwere versie is de Instructiekaart IK 2-17 – Concept – 2010, zoals die op 10 maart 2010 in concept is vastgesteld. De in deze kaart vermelde niveaus 2, 3 en 4 hebben betrekking op respectievelijk de groepscommandant (GpC), pelotonscommandant (PC) en compagniescommandant (CC).

[Bron oorspronkelijke tekst: Boekje Pienter]

« Terug naar de Woordenlijst