Operationeel niveau

« Back to Glossary Index

Het operationeel niveau is belast met de planning, voorbereiding en uitvoering van joint en/of multinational campaigns om de militaire doelstellingen te bereiken die de militair-strategische commandant in zijn strategisch directief heeft vastgesteld.

Op die manier verschaft het operationeel niveau de koppeling, bijvoorbeeld door het vaststellen van operationele doelstellingen tussen de militair-strategische doelstellingen en de tactische inzet van eenheden. De Joint (Task) Force Commander (JFC/JTFC) zal als commandant op het operationeel niveau zijn campaign binnen de Joint Operaties Area (JOA) ontwerpen, plannen, voorbereiden, uitvoeren en afronden.

Het operationeel niveau is een van de niveaus van militair optreden naast het strategisch niveau en het tactisch niveau. Daarnaast kennen we ook het technisch niveau.

[Bron: Boekje Pienter]

« Terug naar de Woordenlijst