Doorvoerhospitaal

« Back to Glossary Index

Het doorvoorhospitaal heeft tot taak de gewonden en zieken meer volledig te behandelen of voor verdere afvoer (doorvoer) geschikt te maken.
De patiënten in het doorvoerhospitaal zijn afkomstig van:

  • a. verbandplaats(en);
  • b. hulpposten of ziekenrapportposten van organieke geneeskundige pelotons of detachementen.

Doorvoerhospitalen, ongeveer 30 tot 50 kilometer achter het front gelegen, zijn grote inrichtingen met 400 bedden met een uitgebreide staf van artsen en verpleegsters. Een omvangrijk instrumentarium staat ter beschikking. Het geheel is er op berekend een grote gewondenstroom snel te kunnen ontvangen, te behandelen en, indien nodig, voor verder transport gereed te maken. Definitieve verpleging vindt slechts plaats indien genezing binnen een bepaalde, vastgestelde tijd te verwachten is. Deze tijdsduur is kort in verband met de nood-zaak van soepelheid en verplaatsingsmogelijkheden.

De term is afkomstig vanuit de organisatie van de legerkorpsgeneeskundige dienst in de Koude Oorlog.

« Terug naar de Woordenlijst