FOB

« Back to Glossary Index

Forward Operating Base

Duits: vorgeschobene Operationsbasis.
Engels: combat outpost (USA).
Frans: base d’opérations avancée (BOA).
Nederlands: vooruitgeschoven (operatie)basis.

Een FOB is een semi-permanent ondersteuningspunt in het gebied van een grondgebonden operatie. De FOB ligt in de regel dichter bij het front dan de hoofdbasis (Main Operating Base). Vanuit de Forward Operating Base kunnen gedurende een langere periode een deel van de tactische operaties ondersteund worden.

Omdat een FOB de beweging in het operatiegebied vergemakkelijkt, vergroot het het operationeel bereik van de strijdmacht.
Wanneer de operatie langere tijd duurt en de FOB langer operationeel moet blijven, kan de doorgaans (zeer) primitieve, sobere locatie worden uitgebreid en/of verbeterd tot een meer permanent karakter (zoals in Afghanistan is gedaan). Uit operationeel oogpunt kan worden gekozen voor het ontplooien van één of meer FOB’s in de diepte van het inzetgebied:

 • vanwege ongunstige terreinomstandigheden die het niet mogelijk om als eenheid vanaf één locatie – Main Operating Base – te opereren;
 • omdat het inzetgebied te uitgestrekt is en daardoor de (logistieke) omloop- en reactietijden te groot worden;
 • om tactische operaties ondersteunen zonder het ontplooien van een tweede Main Operating Base.

In de regel wordt een FOB gebruikt op pelotons- tot en met compagniesniveau. Een FOB kan ook worden gebruikt als uitvalsbasis, bijvoorbeeld om in zeer korte tijd parate troepen ter versterking te kunnen uitbrengen. Ten behoeve van operaties van Special Forces wordt een FOB vaak ingericht op een verlaten vliegveld of een in onbruik geraakte landingsbaan.

Kenmerken

De kenmerken van een Forward Operation Base zijn:

 • Beperkt self supporting (zelfvoorzienend) voor wat betreft force protection, logistiek en command & control (C2).
 • Bevoorrading en het voorraadbeheer zijn afhankelijk van de gekozen vorm van logistieke ondersteuning, maar in principe push en door de lucht.
 • Gelegen in de as van beweging van de operatie.
 • Ingericht in de periferie van het operatiegebied (Area of Operations / Area of Operational Responsibility).
 • Mogelijkheid om van hieruit luchtmobiele of luchtgemechaniseerde operaties naar of in vijandelijk gebied uit te voeren. De FOB is idealiter geschikt als bevoorradingsdump, in het bijzonder van klasse III en V (brandstof en munitie), voor helikopters. Hierbij fungeert de FOB als ‘springplank’ voor de helikopters, als FARP (Forward Arming and Refuelling Point). Ook een FLOT (forward line of own troops) locatie is denkbaar.
 • Mogelijkheid tot het verlenen van eerste hulp aan eigen troepen of evacués.
 • Ondersteuning door een Main Operating Base is noodzakelijk als back-up voor de logistieke instandhouding.
 • Vanuit de FOB worden verschillende missies/scenario’s uitgevoerd, zoals patrouilles en speciale operaties.
 • Zelf of met behulp van de genie op te bouwen.

« Terug naar de Woordenlijst