FOB

Forward Operating Base

Duits: vorgeschobene Operationsbasis.
Engels: combat outpost (USA).
Frans: base d’opérations avancée (BOA).
Nederlands: vooruitgeschoven (operatie)basis.

Een FOB is een gedisloceerd/decentraal, voorwaarts gelegen, semi-permanent ondersteuningspunt in het gebied (AO/AOR) van een grondgebonden operatie, dat noodzakelijk is om gedurende een langere periode een deel hiervan te kunnen bestrijken om tactische operaties te ondersteunen.

Vanaf de zomer van 2006 beschikte de Task Force Uruzgan (TFU) in Afghanistan over de Forward Operating Base Volendam. FOB Volendam lag, noordelijk van Camp Hadrian in Deh Rawod, op een hoger gelegen terreindeel in de nabijheid van één van de vele bergruggen die Uruzgan rijk is.De andere FOB’s ten tijde van de TFU waren Chora en Poentjak.

Omdat een FOB de beweging in het operatiegebied vergemakkelijkt, vergroot de footprint (operationeel bereik) van de strijdmacht.
Wanneer de operatie langere tijd duurt en de FOB langer operationeel moet blijven, kan de doorgaans (zeer) primitieve, sobere locatie worden uitgebreid en/of verbeterd tot een meer permanent karakter.
Uit operationeel oogpunt kan worden gekozen voor het ontplooien van één of meer FOB’s in de diepte van het inzetgebied:

 • vanwege ongunstige terreinomstandigheden die het niet mogelijk om als eenheid vanaf één locatie – Main Operating Base – te opereren;
 • omdat het inzetgebied te uitgestrekt is en daardoor de (logistieke) omloop- en reactietijden te groot worden;
 • om tactische operaties ondersteunen zonder het ontplooien van een tweede Main Operating Base

In de regel wordt een FOB gebruikt op pelotons- tot en met compagniesniveau.

Een FOB kan ook worden gebruikt als uitvalsbasis, bijvoorbeeld om in zeer korte tijd parate troepen ter versterking te kunnen uitbrengen. Ten behoeve van operaties van Special Forces wordt een FOB vaak ingericht op een verlaten vliegveld of een in onbruik geraakte landingsbaan.

Kenmerken

Kenmerken van een FOB:

 • Beperkt self supporting (zelfvoorzienend) voor wat betreft force protection, logistiek en command & control (C2).
 • Bevoorrading en het voorraadbeheer zijn afhankelijk van de gekozen vorm van logistieke ondersteuning, maar in principe push en door de lucht.
 • Gelegen in de as van beweging van de operatie.
 • Ingericht in de periferie van het gebied (AO/AOR).
 • Mogelijkheid om van hieruit luchtmobiele of luchtgemechaniseerde operaties naar of in vijandelijk gebied uit te voeren; FOB idealiter geschikt als bevoorradingsdump, in het bijzonder van klasse III en V, voor helikopters (FARP). Hierbij fungeert de FOB als ‘springplank’ voor de helikopters. Ook een cross FLOT (X-FLOT) locatie is denkbaar.
 • Mogelijkheid tot het verlenen van eerste hulp aan eigen troepen of evacués.
 • Ondersteuning door een Main Operating Base is noodzakelijk als back-up voor de logistieke instandhouding.
 • Vanuit de FOB worden verschillende missies/scenario’s uitgevoerd, zoals patrouilles en speciale operaties.
 • Zelf op te bouwen dan wel met hulp van de genie.

[Tekst: boekje-pienter.nl]