Manoeuvre-optreden

« Back to Glossary Index

Van oudsher kent het landoptreden drie vermogens die gezamenlijk het traditionele manoeuvre-optreden vormen:

  1. Het vermogen om over het gevechtsveld te kunnen bewegen om een positie van relatief voordeel ten opzichte van de vijand te verkrijgen (mobiliteit);
  2. Het vermogen om de vijand zodanig te kunnen slaan dat hij wordt vernietigd of gedemoraliseerd en de wil om te vechten wordt gebroken (slag of vuurkracht);
  3. Het vermogen om dergelijke slagen van de vijand te kunnen weerstaan (bescherming).

De essentie bij het manoeuvre-optreden is dat eenheden met verschillende functies (zoals infanterie, tanks (MBT), genie, vuursteun, logistiek) elkaar op het gevechtsveld ondersteunen, waardoor een synergie ontstaat die groter is dan het geheel van de delen. Dit ‘optreden van verbonden wapens’ (Engels: combined arms maneuver) wordt ‘gedragen’ door tanks omdat deze inherent beschikken over de drie genoemde vermogens.

[bron: Militaire Spectator]

« Terug naar de Woordenlijst