Militair teken

« Back to Glossary Index

Definitie

Op voertuigen vind je vaak een militaire symbolen. Dit kan een getal zijn op een gele ondergrond of binnen een cirkel: de brugclassificatie. Daarnaast zijn er symbolen in een rechthoek. Deze geven aan van welke eenheid het voertuig is. En het is het militair teken dat ook gebruikt worden op bijvoorbeeld kaarten en verkeersborden. Een synoniem is ‘eenheidsteken’ of ’tactisch teken’.

In het voorschrift wordt de volgende definitie gegeven:

VS 2-1120/2 ‘Velddienst deel 2, militaire tekens en militaire afkortingen’:
Een militair teken is een grafisch symbool, samengesteld uit een enkele figuur of een combinatie van figuren – waar nodig aangevuld met letters, cijfers, afkortingen en woorden -, al dan niet in kleur, dat wordt gebruikt om een bepaalde eenheid, inrichting, installatie, uitrusting, activiteit of ander gegeven van militair belang aan te duiden, anders dan die reeds origineel op stafkaarten zijn aangebracht.

In het spraakgebruik noemen we de militaire tekens ook wel tactische tekens of tactische symbolen.

Standaard

Binnen de NAVO zijn de militaire symbolen gestandaardiseerd in de ‘NATO Joint Military Symbology’. De standaard is in 1986 gepubliceerd in de ‘Allied Procedural Publication 6 (APP-6), NATO Military Symbols for Land Based Systems’. Ondertussen is men bij versie D van deze standaard aangekomen.

De standaard is ontwikkeld vanuit de Amerikaanse standaard MIL-STD-2525A (Common Warfighting Symbology). Beide standaards worden doorontwikkeld. De laatste versies zijn MIL-STD-2525D en APP-6(D).  Symbolen voor digitale (cyber) en ruimte (space) zijn toegevoegd.

Samenstelling

Een militair teken bestaat uit verschillende onderdelen. In vorm en kleur wordt vriend, vijand of neutraal aangegeven. Binnen het symbool wordt een primaire aanduiding gebruikt als functie-indicatie-teken (bijvoorbeeld infanterie). Daarnaast zijn er de zogeheten ‘modifiers’ die extra informatie geven (bijvoorbeeld luchtlanding). Boven het symbool kan de omvang van de eenheid aangegeven worden. Links en rechts kan identificerende informatie getoond worden.

Opmerking: de NAVO-standaard gaat veel verder. In deze uitleg beperken we ons tot de hoofdlijnen. Een keer de opties proberen kan op deze website: https://spatialillusions.com/unitgenerator/.

Functie-identificatie tekens

Voor de functie-identificatie kennen we de volgende symbolen.

Command and Control

Symbool verbindingsdienst
Command and Control: Signal
Verbindingsdienst eenheid

Vuurondersteuning

Symbool Luchtdoeleenheid
Fires: Air Defence
Luchtdoeleenheid
Symbool veldartillerie
Fires: Field Artillery
Veldartillerie
Symbool Mortiereenheid
Fires: Mortar
Mortiereenheid

Verplaatsing en manoeuvre

Symbool Luchtmobiele eenheid
Movement and Manoeuvre: Air Assault with Organic Lift
Luchtmobiele eenheid
Symbool amfibische eenheid
Movement and Manoeuvre: Amphibious
Amfibische eenheid
Symbool antitank eenheid
Movement and Manoeuvre: Antitank Antiarmour
Antitank eenheid
Symbool tankeenheid
Movement and Manoeuvre: Armour Armoured Mechanized Self-Propelled Tracked
Tankeenheid
Symbool helikopter eenheid
Movement and Manoeuvre: Army Aviation Aviation Rotary Wing
Helikopter eenheid
Symbool infanterie eenheid
Movement and Manoeuvre: Infantry
Infanterie eenheid
Symbool verkenningseenheid
Movement and Manoeuvre: Reconnaissance Cavalry Scout
Verkenningseenheid

Bescherming

Symbool CBRN eenheid
Protection: Chemical Biological Radiological Nuclear Defence
CBRN eenheid
Symbool genie eenheid
Protection: Engineer
Genie eenheid
Symbool EOD
Protection: Explosive Ordnance Disposal (EOD)
EOD
Symbool militaire politie
Protection: Military Police
Militaire politie

Behoud

Symbool herstel- of onderhoud eenheid
Sustainment: Maintenance
Herstel- of onderhoud eenheid
Symbool geneeskundige eenheid
Sustainment: Medical
Geneeskundige eenheid
Symbool Bevoorradingseenheid
Sustainment: Supply
Bevoorradings eenheid
Symbool Transporteenheid
Sustainment: Transportation
Transport eenheid

 

Omvang

Door middel van een teken boven het functie-identificatie teken wordt de omvang van een eenheid aangegeven.

symboolomschrijvingomvang in personenonder leiding vanopmerking
Symbool persoonTeam1-3Soldaat 1
Korporaal
USA: Team, crew
MIL-STD-2525D, geen APP-6
Symbool ploegGroep
Ploeg
Stuk (artillerie)
8-12Korporaal
Sergeant
USA: Squad
Symbool sectieDetachement
Groep
Sectie
8-16SergeantUSA: Section
Symbool pelotonPeloton
Gevechtsbatterij
Vlucht
25-60LuitenantUSA: Platoon
Symbool compagnieCompagnie
Eskadron
Batterij
Squadron
70-250Kapitein
Majoor
USA: Company, battery, troop
Symbool bataljonBataljon
Afdeling
Groep
Kolonne
Commando
300-1000Luitenant-kolonelUSA: Battalion
Symbool regimentRegiment
Geniegevechtsgroep
Groep
2000-3000KolonelUSA: Regiment
Symbool BrigadeBrigade
Legerkorps artillerie
Legerkorps logistiek commando
3000-5000BrigadegeneraalUSA: Brigade
Symbool divisieDivisie10.000-20.000Generaal-majoorUSA: Division
Symbool legerkorpsLegerkorps20.000-50.000Luitenant-generaalUSA: Corps
Symbool legerLeger50.000-60.000 USA: Numbered army
Symbool legergroepLegergroep>100.000 USA: Army group
Symbool regioTheater>200.000 USA: Region, Theater
MIL-STD-2525D, geen APP-6
   USA: Command
MIL-STD-2525D, geen APP-6

 

Voorbeelden

Het symbool boven aan de pagina: B Compagnie 45 Pantserinfanterie Bataljon.
De afbeelding hieronder: 13 Geneeskundige Compagnie.

Tactisch teken 13 Gnkcie

« Terug naar de Woordenlijst