Observatiepost

« Back to Glossary Index

Een Observatiepost (OP) heeft een taak in het beveiligen als vooruitgeschoven waarschuwingselement ten behoeve van de eenheid. Een OP wordt op een zodanige locatie ingericht dat een voortdurende waarneming mogelijk is op aanwezige vijandelijke opstellingen of gebieden van vijandelijke groeperingen.
De observatiepost is een voorbeeld van een ‘perimeter defence’.

Waarnemingstaken vanaf een OP kunnen inhouden:

 • signaleren en rapporteren van militaire incidenten in het operatiegebied;
 • signaleren en rapporteren van schendingen van internationale overeenkomsten;
 • waarnemen op lijnen van wapenstilstand (cease-fire) of staakt-het-vuren;
 • waarnemen van lokale afspraken en overeenkomsten.

Een obervatiepost moet tenminste een (deel van de) ‘area of operations’ (AOR) kunnen overzien.
De primaire taakstelling in de waarnemingssector, met name bij blauw optreden: het tijdig signaleren vana activiteiten om calamiteiten te voorkomen ter vergroting van de veiligheid van de eenheid – vereist een breed gezichts- en schootsveld.

Een observatiepost wordt in de regel door minimaal twee personen bezet en dient tenminste voldoende bescherming te bieden tegen vlakbaan-, artillerie- en mortiervuur (versterkt onderkomen met tenminste drie rijen zandzakken rondom en bovenop, met een dikte van ± 75 cm). Daarnaast moet rondom de OP een rondombeveiliging gecreëerd zijn (bijvoorbeeld concertina’s en Friese ruiters), moet het observatieraam voorzien zijn van kippengaas (tegen handgranaten e.d.) en dient de OP een zigzag-ingang te hebben tegen vuur van kleinkaliberwapens.

Idealiter zijn op de OP de volgende zaken aanwezig:

 • afstandsregistratiekaart gemaakt vanaf de OP
 • geweldsinstructie
 • lijst met (corvee)werkzaamheden
 • minimaal twee (2) verbindingsmiddelen
 • overgave/overname-lijst (HOTO t.b.v. inventaris OP)
 • panoramaschets gemaakt vanaf de OP
 • radiologboek
 • rapportageformulieren, zoals Firing Close Report, Incident Report, Overflight Report, Shooting Report en Situation Report (SitRep)
 • stafkaart van het gebied
 • wachtschema

Een OP kan ook mobiel zijn, d.w.z. met de mogelijkheid om snel te verplaatsen. Een dergelijke OP wordt ook wel mobiele observatiepost (Engels: roving OP) genoemd.

Duits: Beobachtungspunkt. Engels: observation post. Frans: poste d’observation.

[Bron: Boekje Pienter]

 

« Terug naar de Woordenlijst