Shaping operations

« Back to Glossary Index

Randvoorwaardenscheppende operaties. Extern gerichte operaties die de randvoorwaarden scheppen voor het succes van een decisive operations / beslissende operaties. Activiteiten in het kader van shaping operations vinden plaats voorafgaand, tijdens en na de decisive operations.

Binnen het functioneel operationeel raamwerk (binnen de context van asymmetrische oorlogvoering en irregulier optreden) worden operaties ingedeeld naar doelstelling. De shaping operations zijn vergelijkbaar met de deep operations (diepe operaties) in het regulier/grootschalig conflict, zoals de algemene verdedigingstaak (AVT).

Shaping operations, decisive operations en sustainment operations maken deel uit van de Amerikaanse ‘operational framework’.

Schema Operational Framwork

[Bron: Boekje Pienter]

« Terug naar de Woordenlijst