Decisive operations

« Back to Glossary Index

Beslissende operaties. Extern gerichte operatie waarin alle activiteiten direct leiden tot – en zodoende de beslissing wordt afgedwongen naar – het verwezenlijken van de opgedragen opdracht, missie of taak.

Binnen het functioneel operationeel raamwerk (binnen de context van asymmetrische oorlogvoering en irregulier optreden) worden operaties ingedeeld naar doelstelling. Decisive operations zijn vergelijkbaar met de close operations (nabij-operaties) in het regulier/grootschalig conflict, zoals de algemene verdedigingstaak (AVT).

Shaping operations, decisive operations en sustainment operations maken deel uit van de Amerikaanse ‘operational framework’.

Schema Operational Framwork

[Bron: Boekje Pienter]

« Terug naar de Woordenlijst