WIA

« Back to Glossary Index

Wounded in Action

Duits: Verwundet im Einsatz; kriegsversehrt. Frans: blessé au combat.

De term wordt gebruikt voor militairen die gewond zijn geraakt in een (militair) gevecht maar niet om het leven zijn gekomen. Dit betekent in elk geval dat de betrokken militair voor een bepaalde periode niet meer aan het gevecht kan deelnemen.

WIA’s moeten worden onderscheiden van DNBI’s (Diseases and Non-Battle Injuries), die ziek of gewond zijn geraakt buiten het gevecht om, bijvoorbeeld als gevolg van ‘huis-tuin-en-keukenongevallen’ op de compound, verwaarlozing van de Hygiëne en Preventieve Gezondheidszorg of ziekten (EPINATO).

De NAVO hanteert ook de term DWRIA: Died of Wounds Received In Action. Een slachtoffer als gevolg van vijandelijkheden – anders dan een slachtoffer van een terroristische activiteit – die nadat hij een geneeskundige inrichting heeft bereikt alsnog aan zijn verwondingen sterft. Feitelijk betreft het hier een indirect sterfgeval als gevolg van de oorlogshandelingen. Een andere classificatie voor het tellen van indirecte slachtoffers is DOW: Died of Battle Wounds.

NAVO definities WIA

  • A battle casualty other than killed in action who has incurred an injury due to an external agent or cause. The term encompasses all kinds of wounds and other injuries incurred in action, whether there is a piercing of the body, as in a penetrating or perforated wound, or none, as in the contused wound; all fractures, burns, blast concussions, all effects of biological and chemical warfare, the effects of exposure to ionizing radiation or any other destructive weapon or agent.
  • Died of wounds received in action
    A battle casualty who later dies of wounds or other injuries received in action, after having reached a medical treatment facility. In the United States the acronym used is DOW, while NATO uses DWRIA.

[Bron Nederlandse tekst: Boekje Pienter]

« Terug naar de Woordenlijst