Jaren 80Martin Bos

1984: Vlootbezoek aan Amsterdam

In juli 1984 bezocht het Engelse vliegdekschip HMS Illustrious de haven van Amsterdam. Het schip kwam op 6 juli aan voor een vriendschappelijk bezoek. Op 8 juli was het schip open voor de belangstellenden. En op de zonnige dag werd er fors gebruik gemaakt van de kans om een vliegdekschip van dichtbij te bekijken.

Op het dek van het schip stonden een aantal Sea Harrier straaljagers en Sea King helikopters opgesteld.

Kernwapens in Amsterdam

Bij aankomst van het schip weigerde Defensie mede te delen of het schip kernwapens aan boord heeft. Op 11 juli kreeg dat nog een staartje in de gemeenteraad: “Oorlogsschepen die uitgerust zijn met kernwapens, zijn niet welkom in Amsterdam”. Een meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraad bestaande uit PvdA, PPR, PSP en CPN diende hiervoor een motie in met het verzoek aan B&W dit standpunt aan regering en parlement mee te delen.

Burgemeester Van Thijn had de motie ontraden. „Vlootbezoeken hebben niet het karakter van militair machtsvertoon. Het is een diplomatieke handeling tussen bevriende mogendheden. Het zou onhoffelijk zijn als een dergelijk schip op volle oorlogssterkte zijn opwachting in de haven zou maken. Er is geen enkele aanwijzing dat dit ooit is gebeurd. Ook het Britse oorlogsschip dat nu in Amsterdam ligt, heeft geen kernwapens. Ik zou het jammer vinden als de raad deze motie aanneemt, vooral omdat het niet is gebaseerd op feiten die zich in Amsterdam hebben afgespeeld.” Daarna werd de motie toch aangenomen.
Een PSP-motie waarin stond dat de gemeente geen persberichten moet uitbrengen waarin de Amsterdammers worden geattendeerd op bezoeken van oorlogsschepen en de mogelijkheid tot bezichtiging, werd alleen gesteund door PSP, PPR en CPN. De Amsterdamse politieke partijen wilden B&W bewegen om een actieve vredespolitiek te voeren.

[bron: “Kanonnade in raad tegen vlootbezoek”. “Het Parool”. Amsterdam, 1984/07/12 00:00:00,
Geraadpleegd op Delpher op 15-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010967108:mpeg21:p005} ]