Historie en herinnerenMartin Bos

200 jaar Nederlandse Cavalerie

In 2014 vierde de Nederlandse Cavalerie haar 200-jarig bestaan. Het Regiment Huzaren van Boreel, opgericht in 1813, werd gevolgd door (de voorlopers van) de regimenten Huzaren Prins Alexander en Huzaren van Sytzama in 1814 en het Regiment Huzaren Prins van Oranje in 1815.

De viering van het jubileum vond plaats op 23 april 2014. Dat was een bijzondere en goed gekozen datum: het was de naamdag van de schutspatroon Sint Joris van Cappadocië. De viering kreeg vorm met een grote manifestatie in “onze” garnizoensstad Amersfoort en was bedoeld voor alle actief dienende en oud-cavaleristen. Doel van de manifestatie was om met een massale presentie de vroeger door de cavalerie gedomineerde garnizoensstad te laten herleven en de band tussen de cavalerie en de stad Amersfoort te onderstrepen.

Het programma speelde zich volledig af in de binnenstad van Amersfoort. De Stadszaal van theater De Flint fungeerde de hele dag als verzamelpunt, uitvalsbasis en reünielocatie.

De activiteiten in de binnenstad bestonden een ceremoniële beëdiging op De Hof, het aanbieden van een cadeau aan de Burgemeester van Amersfoort en een defilé, gevolgd door een mars door de stad. Op het Onze Lieve Vrouwekerkhof waren er de hele middag activiteiten met diverse cavalerievoertuigen.