Martin BosNieuws

In memoriam: het Marechausseemuseum

Het Marechausseemuseum was gevestigd in de Gelderse stad Buren in het voormalige Koninklijk Weeshuis. Was gevestigd. Door het tegenvallende bezoekersaantal is het museum op 22 december 2023 gesloten. Een deel van de collectie krijgt in 2024 een plek in het NMM in Soesterberg.

Na 87 jaar stopt het. In 1936 werd het ‘historisch museum der Koninklijke Marechaussee‘ geopend in Apeldoorn. Daarna verhuisde het museum in 1957 naar Den Haag. Tussen 1959 en 1972 stond het museum in Rotterdam en sinds 10 april 1972 was het Marechausseemuseum ondergebracht in het voormalige Koninklijk Weeshuis in Buren. Het museum maakte deel uit van de Stichting Koninklijke Defensiemusea (SKD).

Kort voor de sluiting brachten we een laatste bezoek om vast te leggen hoe het ooit was. In memoriam.

Vaste collectie Marechausseemuseum

De vaste collectie van het Marechausseemuseum gaf een overzicht van de Koninklijke Marechaussee vanaf de oprichting op 26 oktober 1814 door Willem I. Aan de orde komen onder meer de werkzaamheden op de brigades (brigade-bureau, stallen, smidse en het rijdende erfgoed), oud-commandanten, inspecteurs en personen die op één of andere manier een belangrijke rol hebben gespeeld bij de Koninklijke Marechaussee. En er wordt aandacht besteed aan de BSB en verdwenen organisaties zoals het Korps Politietroepen, de Rijks- en Gemeenteveldwacht en de Rijks- en Gemeentepolitie.

Buiten het museum staan een aantal verschillende door de Marechaussee gebruikte voertuigen.

Wisseltentoonstellingen Marechausseemuseum

Op de bovenverdieping was ruimte voor wisseltentoonstellingen. Er waren er twee: over het werk van de fotografen van het Mediacentrum Defensie (MCD) en een algemene presentatie over onze krijgsmacht.

Door het oog van Defensie

Volgens een bordje in het museum werken er 11 fotografen bij het MCD. In de tentoonstelling tonen zij een selectie van hun beste werk.

De krijgsmacht beschermt wat ons dierbaar is

Je kreeg in deze tentoonstelling een inkijkje in de krijgsmacht in de breedste zin van het woord. Van organisatiestructuur tot kosten en van missies tot nationale inzet. Een wandvullende film nam je mee door de dagelijkse werkzaamheden van hen die zich inzetten voor vrede en veiligheid.