Close operations

« Back to Glossary Index

Nabijoperaties, unmittelbare Operationen, opérations au contact. Term die tijdens de Koude Oorlog van toepassing was op het gevecht in de voorste lijn eigen troepen (VLET) in het kader van de algemene verdedigingstaak (AVT).

In een nabijoperatie maken eigen troepen, met gebruikmaking van vuur, beweging en hindernissen, direct contact met de opponent met als doel zijn militair vermogen te neutraliseren. Een voorbeeld hiervan is het uitschakelen van een wapensysteem. 

Gevechtsvoerder van de nabijoperatie is de brigadecommandant; in Nederland de commandant van 11 Air Manoeuvre Brigade Air Assault, 13 Lichte Brigade of 43 Gemechaniseerde Brigade.

Zie ook: rear operations / achtergebiedsoperaties, deep operations / diepe operatie.

[Bron: Boekje Pienter]

« Terug naar de Woordenlijst