Rear operations

« Back to Glossary Index

Achtergebiedsoperations, Operationen im rückwärtigen Gebiet, bataille arrière. Term die met name van toepassing is op het gevecht tijdens de Algemene Verdedigingstaak (AVT). Operatie, veelal in het achtergebied die is gericht op het verzekeren van:

  • (her)bevoorrading van de eigen eenheden
  • beveiliging van de eigen eenheden
  • vrijheid van handelen

Gevechtsvoerder van de achtergebiedsoperatie, zowel in de planning als in de uitvoering, is de plaatsvervangend commandant van het OPCO (Operationele Commando) – voorheen divisie.

Doel van de achtergebiedsoperatie is het scheppen van zo gunstig mogelijke voorwaarden voor de eigen nabijoperatie.

De voorwaardescheppende activiteiten hebben allen plaats in het divisie-achtergebied, waar met name allerlei logistieke activiteiten plaatsvinden die ervoor zorg dragen dat het gevecht kan worden gecontinueerd. Reserves moeten tijdig worden aangevoerd en gealloceerd.

De achtergebiedsoperatie onderscheidt zich van de nabij operaties / close operations en de diepe operatie / deep operations.

« Terug naar de Woordenlijst