Sustainment operations

« Back to Glossary Index

Instandhoudingsoperaties, voortzettende operaties.

We hebben drie verschillende definities van de sustainment operations.

De eerste is afkomstig van ‘Boekje Pienter’, deze gebruikt de betekenis ‘voortzettende operaties’:
Intern gerichte operatie op het behoud van slagkracht (voortzetting van de gegenereerde gevechtskracht), onderling verband en vrijheid van handelen van de strijdmacht. Activiteiten in het kader van sustainment operations vinden plaats tijdens shaping operations en decisive operations.
Binnen het functioneel operationeel raamwerk (binnen de context van asymmetrische oorlogvoering en irregulier optreden) worden operaties ingedeeld naar doelstelling. De sustainment operation is vergelijkbaar met de rear operation (in het achtergebied) in het regulier/grootschalig conflict, zoals de algemene verdedigingstaak (AVT).
Shaping operations, decisive operations en sustainment operations omvatten zowel letale (kinetische) als niet-letale (non-kinetische) effecten.

In de Nederlandse Doctrine Publicatie 3.2: Landoperaties is de definitie:
Instandhouding is een fundamenteel aspect van operaties. Beperkingen en mogelijkheden van instandhouding bepalen in grote lijnen het speelveld van militaire operaties. Instandhouden is daarmee voorwaardelijk om welke vorm van operatie dan ook uit te voeren. Instandhouding gaat veel verder dan alleen het bedrijven van logistiek, het ondersteunt alle aspecten van het militair vermogen en het vereist besluiten van commandanten.

In FM 4-0 Sustainment Operations (US Army, 2019) is de definitie:
The sustainment warfighting function is the related tasks and systems that provide support and services to ensure freedom of action, extend operational reach, andprolong endurance (ADP 3-0). Systems consist ofpersonnel, networks, information systems, processes and procedures, and facilities and equipment that enable sustainment commanders to support operations. Thesustainment warfighting function consists of four elements: logistics, financial management, personnelservices, and health service support, each of which must be integrated and synchronized across all warfightingfunctions to ensure the appropriate level of support. Sustainment determines the depth and duration of Army operations.

« Terug naar de Woordenlijst