Dixi

« Back to Glossary Index

Dixi is de merknaam van een leverancier van mobiele toiletten, de bekende blauwe huisjes. Maar door merkverwatering ook de naam van mobiele toiletten van andere leveranciers.

De toiletten zijn gemaakt van kunststof en je vindt ze (al sinds 1973) vaak op bouwlocaties en evenementen. De Dixi is gemaakt van kunststof. De uitwerpselen worden opgevangen in een tank waarin ook chemicaliën zitten die de geur maskeren. De meeste Dixi’s hebben een urinoir en een toilet. Het reservoir is geschikt voor ongeveer 400 toiletbeurten. 

Oefenterreinen

Dixi’s vind je tegenwoordig ook in ruime mate op de militaire oefenterreinen. Vroeger werd er op oefening een latrine gegraven maar sinds de jaren 90 mag dit niet meer (hygiëne, bodemverontreiniging etc.).

En waar je af en toe moet zoeken naar een goed gecamoufleerde stelling, maakt de felgekleurde Dixi het mogelijk om een kampement al bij benadering te vinden.

Met speciale vrachtwagens worden de Dixi’s regelmatig uitgezogen en schoongemaakt.

Buitenland

Niet alleen in Nederland vind je de Dixi. Ook in het buitenland wordt er veel en vaak gebruik van gemaakt.

« Terug naar de Woordenlijst