Latrine

« Back to Glossary Index

Een latrine is een in de grond gegraven (tijdelijke) plek voor het doen van behoeftes. Met beide voeten aan weerszijden van de greppel doet de militair gehurkt zijn “grote boodschap”. Na gebruik wordt de ontlasting met een laag aarde bedekt.

1/2TH 10-506

De latrine is beschreven in de Technische Handleiding 1/2TH 10-506, Tentmateriaal Intendance. Hierin staat hoe deze gebruikt moet worden (alleen het opbouwen en afbreken).

Beschrijving latrine (blz 1)
Bladzijde 1, 1/2TH 10-506 Latrine 1 (bron: y-cie.nl)
Beschrijving latrine (blz 2)
Bladzijde 2, 1/2TH 10-506 Latrine 2 (bron: y-cie.nl)
Beschrijving latrine (blz 3)
Bladzijde 3, 1/2TH 10-506 Latrine 3 (bron: y-cie.nl)

 

 

Dixi

Vanwege het milieu-, hygiëne en de arbeidsomstandigheden is het sinds de jaren 90 niet meer toegestaan om in het veld een latrine op te stellen. De Dixi is hiervoor in de plaats gekomen.

 

« Terug naar de Woordenlijst