Gedragscode Defensie

« Back to Glossary Index

Defensie is een organisatie met een unieke taak: het beschermen wat ons dierbaar is. Dit doen wij door te vechten voor vrede en veiligheid. Dag in dag uit, onder moeilijke en soms gevaarlijke omstandigheden. Als wij slagen in deze gezamenlijke missie, maakt dit ons trots.

In de Gedragscode Defensie staan de basiswaarden omschreven hoe we met elkaar, anderen, middelen en bevoegdheden omgaan. Deze gelden voor iedereen, op de werkvloer, op uitzending, op de kazerne en in de top van de organisatie. Door ze te benoemen maken we duidelijk waar we voor staan, wat we van elkaar en wat anderen van ons mogen verwachten.

 • Verbondenheid
  Ik werk samen, help anderen, sta open voor feedback en spreek aan.
 • Veiligheid
  Ik werk veilig. Onveilig of ongewenst gedrag maak ik bespreekbaar of meld ik.
 • Vertrouwen
  Ik zorg dat mijn collega’s en de samenleving op mij kunnen vertrouwen.
 • Verantwoordelijkheid
  Ik toon vakmanschap en neem verantwoordelijkheid in mijn werk.

« Terug naar de Woordenlijst