HPG

« Back to Glossary Index

HPG: Hygiëne en Preventieve Gezondheidszorg
Het werkwoord “HPG’en” is synoniem geworden van haar- en baardverzorging, tanden poetsen en wassen. Het is de primaire verzorging die van elke militair mag worden verwacht:
thuis, op vredeslocatie (kazerne), tijdens oefeningen te velde en op missie.

Verlies gevechtskracht

Binnen de KL wordt de HPG weergegeven in het VS 2-1350 (Handboek Soldaat) en, uitgebreider, in de voorschriften 8-120 (Hygiëne en Preventieve Gezondheidszorg) en 8-121 (Hygiëne en Preventieve Gezondheidszorg voor artsen en HPG-specialisten).

In militaire conflicten wordt slechts 20% van de ziekenhuisopnamen veroorzaakt door oorlogsverwondingen: 80% door ziekte en ongevallen. Statistisch zijn de vijf hoofdoorzaken voor dit verlies aan gevechtskracht:

  • hitte (warmteletsels)
  • kou (koudeletsels)
  • bijtende of stekende insekten en spinachtigen, zoals muggen, teken, vliegen of vlooien
  • diarree
  • slechte lichamelijke en/of geestelijke conditie

De vijf pijlers van de HPG:

  1. Een constante aandacht voor water- en voedselveiligheid bij hygiëne te velde (zoals afvalverwerking, gezonde voeding, omgaan met voedsel en veilig drinkwater),
  2. ‘groene’ arbeidsomstandigheden en milieu (zoals preventie van (gevecht)stress),
  3. flora & fauna,
  4. epidemiologie (voorkomen van infectieziekten door het bestuderen van de oorzaken en verspreiding),
  5. medische aspecten van CBRN en persoonlijke hygiëne, zorgt ervoor dat de inzetbaarheid van het personeel hoog blijft en het verlies aan gevechtskracht aanmerkelijk afneemt.

Voorkomen

HPG is primair gericht op het voorkomen van gezondheidsrisico’s om ‘Diseases and Non-Battle Injuries’ (DNBI) te voorkomen: ziekten en niet-gevechtsverliezen. Het beheersen van en toezien op het voorkomen van DNBI zijn zowel een individuele als een commandantenverantwoordelijkheid.

Regionale, levensbedreigende of voor het vervullen van de functie ongeschikt makende ziekten beperken de gevechtskracht. Iedereen is gebaat bij het naleven van de HPG-regels. De HPG’er heeft een adviserende functie naar commandanten en artsen.

Bij het onderkennen van gezondheidsrisico’s tijdens een missie kan binnen het geneeskundig ondersteuningsplan een HPG-specialist een zeer nuttige rol vervullen. Daarom zal een HPG’er te allen tijde deel uitmaken van een verkenning (recce party) naar een missiegebied waardoor de gezondheidsrisico’s nader kunnen worden gepreciseerd en aangevuld; daarbij neemt de HPG’er tevens alle aspecten van arbeidsomstandigheden en milieu onder de loep.

Besmettingsketen

Bewustzijn van de besmettingsketen betekent dat de bron, besmettingsweg en/of bestemming kunnen worden aangepakt:

De bron (schakel 1) kan een ziek mens of dier zijn, een drager (iemand die wel de ziekteverwekkers draagt maar – nog – niet de verschijnselen van de ziekte heeft) of een lijk/kadaver. Door het isoleren en behandelen van de zieke, het opsporen van dragers (zeer moeilijk) en het op de juiste manier begraven of cremeren van lijken/kadavers kan de bron worden verbroken.

De besmettingsweg (schakel 2) is de route die ziekteverwekkers afleggen van de bron naar de bestemming: via contact (aanraken), door de lucht, orofecaal (ontlasting die, via de handen, in contact komt met de mond) of via een vector die ziekten overbrengt. Het verbreken van de besmettingsweg is onder andere afhankelijk van de virulentie (besmettelijkheid) van de ziekte.

De bestemming (schakel 3) is de vatbare mens. Het verbreken van de bestemming betekent dat de mens minder gevoelig moet worden gemaakt voor ziekten, onder andere door goede voorlichting en de toepassing van preventiemaatregelen (zoals immunisatie).

HPG medewerker

De HPG’er doet onder andere metingen in de lucht, de bodem, het voedsel en het water. Als gevolg van de verkenning zal de HPG’er voor een missiegebied een toegesneden voorlichting kunnen geven waarin informatie wordt verstrekt over ziekten die in het missiegebied voorkomen en op welke manier dergelijke ziekten kunnen worden voorkomen.
Het vakgebied van de HPG’er wordt dan ook meegenomen in de rapportages onder medische aspecten (Military Medical Information). Commandanten en artsen kunnen terugvallen op het specialisme HPG bij het onderkennen en beperken van besmettelijke aandoeningen als gevolg van HPG-aspecten.

Zie ook: https://magazines.defensie.nl/landmacht/2017/08/09_mijn_uitrusting_08-2017

[bron: Boekje Pienter]

« Terug naar de Woordenlijst