Compound

« Back to Glossary Index

Een compound is een Engels begrip voor een omheinde leefgemeenschap, waarbinnen mensen gemeenschappelijk leven of verwante activiteiten bedrijven. De omheining kan bestaan uit een muur, hekwerk, heg of andersoortige structuur en kan ook worden gevormd door de gebouwen zelf wanneer deze rond een open plek zijn gebouwd of een aaneengesloten gebouw vormen.

In het militaire jargon is een compound een fortificatie / versterking die bestaat uit muren of hekken die gebouwen omringen. De muren dienen als bescherming tegen indringers of tegen vijandelijk vuur. Compounds liggen in vijandelijk gebied of als afgeschermd militair gebied in een niet-vijandige omgeving.

Een belangrijk hulpmiddel bij het bouwen van compounds is de Hesco (de stalen mand met zak).

Bekende compounds

Al tijdens de inzet in Cambodja (UNAMIC en UNTAC) maakte het Nederlandse leger gebruik van compounds. Een gewoonte die werd voortgezet tijdens de inzet op de Balkan (UNPROFOR, KFOR, IFOR en SFOR). Bekende compound uit die tijd zijn: Potocari, Dutchbase Bugojno en Novi Travnik.

Van recentere datum zijn de Afghaanse Camp Marmal te Mazar-e Sharif, de New Kabul Compound en op het Hamid Karzai International Airport in Kabul.

Compounds in Nederland

De twee meest bekende compounds in Nederland staan op het oefenterrein Oirschot. Een oudere in 2005 gebouwde en aantal keren aangepaste Compound Alpha. En de in september 2020 geopende Compound Bravo.

Oirschot – Compound Bravo

De Compound B op oefenterrein Oirschot is in 2020 opnieuw gebouwd. In 2013 werd hij namelijk afgebroken om de Landmachtdagen van dat jaar de ruimte te geven. Toch bleef er behoefte aan een dergelijke oefenlocatie, ter voorbereiding op missies
De bouwers van de nieuwe compound zijn 41 Pantsergeniebataljon en 412 Pantsergenie Compagnie (13 Lichte Brigade). De feestelijke opening was op 10 september 2020.

Oirschot – Compound Alpha

Compund A op oefenterrein Oirschot bestaat al (minimaal) vanaf 2005. Steeds in verschillende gedaante. Voor verschillende oefeningen wordt de compound aangepast met extra hesco’s, observatieposten en prikkeldraad.

Overige compounds

Soms wordt er een compleet nieuwe compound gebouwd voor een oefening. Zoals in 2017 tijdens de oefening Fusion Pionieer. Op een grote compound kan zelfs ruimte zijn voor het laten landen en opstijgen van helikopters.

« Terug naar de Woordenlijst