SOP

« Back to Glossary Index

Standing Operation Procedure

Afgekort: SOP.

Nederlands: Vaste Order.

Bindende order die in de regel is toegesneden op een bepaalde eenheid en/of missie.

De basis van een SOP wordt gevormd door goed omlijnde en gestandaardiseerde procedures die in de loop der jaren zijn ontworpen, door voortschrijdend inzicht zijn aangepast en steeds weer onder gelijkluidende omstandigheden moeten worden toegepast.

Zowel in nationaal als internationaal verband moet de militair zich individueel én bij het optreden binnen de eigen eenheid houden aan de regels zoals die gelden in een SOP. Te allen tijde geldt dat een SOP van toepassing is, tenzij door de commandant uitdrukkelijk anders is bepaald. De SOP is bij elke eenheid aanwezig.

Een afgeleide van de SOP is de Standing of Standard Operating Instruction (SOI). Vaak maakt een SOI deel uit van de SOP en/of verwijst ernaar. De SOI geeft specifieke instructies voor een bepaalde missie of operatie.

[Tekst: Boekje Pienter]

« Terug naar de Woordenlijst