Technisch niveau

« Back to Glossary Index

Het technisch niveau is het niveau van het bedienen van systemen en uitrustingsstukken en het uitvoeren van skills and drills. Het vormt de kern van de tactical activities en realiseert de slagkracht. Het technisch niveau zelf is daarmee de laatste schakel in het uiteindelijk realiseren van effecten. Doordat het meer op bediening en vaardigheid is gericht behoort het technisch niveau niet tot de niveaus van militair optreden. Beheersing van dit niveau is echter wel een conditio sine qua non voor het behalen van succes.

Het technisch niveau is een van de niveaus van militair optreden naast het strategisch niveau, het tactisch niveau en het operationeel niveau.

« Terug naar de Woordenlijst