Verkennen

« Back to Glossary Index

Verkenning is in het militaire bedrijf een belangrijke activiteit. In de Militaire Doctrine voor het Landoptreden wordt uitgebreid stilgestaan bij de rol van het verkennen binnen de Landmacht.

Verkenning (reconnaissance, recce) is een tactische activiteit, die moet leiden tot het verkrijgen van informatie over de opponent, het terrein, key leaders of andere (f)actoren. We onderscheiden verkenningen onder andere naar:

  • niveau (strategische, operationele en tactische verkenning);
  • dimensie (grond-, lucht-, ruimte-, (onder)waterverkenning);
  • functionaliteit (elektronische-, digitale-, CBRN-, explosieven- of genieverkenning);
  • methode (onbemande, stay-behind en langeafstandsverkenning evenals verkenning met vuur).

De verkenning binnen de Koninklijke Landmacht wordt uitgevoerd door de Brigade Verkenningseskadrons. De eskadrons gebruiken de Fennek als hun belangrijkste voertuig.

« Terug naar de Woordenlijst