Martin BosNieuws

Het 43ste vertrekt

De komende twee jaar verzorgt de 43 Gemechaniseerde Brigade de Nederlandse bijdrage aan de eFP. Men gaat naar Litouwen om de NAVO-oostgrens te versterken. Het materieel vertrekt uit Eemshaven. De mensen gaan over twee dagen vanaf de vliegbasis Eindhoven.

Logo eFP Battlegroup Lithuania

Het 44 Pantserinfanteriebataljon is het eerste bataljon dat als gevechtseenheid van het 43ste de uitzending naar Litouwen mag invullen. Een ‘Compagnie Plus’ wordt er naar Litouwen vervoerd. Het is een compagnie aangevuld met ondersteuning van bijvoorbeeld de genie met de Kodiak doorbraaktank. In totaal rond de 300 personen. Iedere eenheid die naar de eFP gaat, vertrekt voor een half jaar. Daarna is een andere compagnie aan de beurt.
De 43 Gemechaniseerde Brigade neemt de taken over van de 13 Lichte Brigade.

eFP – enhanced Forward Presence

De NAVO heeft haar aanwezigheid in het oostelijke deel van het Bondgenootschap versterkt met vier multinationale gevechtsgroepen in Estland, Letland, Litouwen en Polen. Deze gevechtsgroepen worden geleid door respectievelijk het Verenigd Koninkrijk, Canada, Duitsland en de Verenigde Staten. Ze zijn multinationaal en gevechtsklaar.

Nederland doet sinds 2017 mee. De hoofddoelstellingen van de Nederlandse vooruitgeschoven aanwezigheid in Litouwen zijn de geruststelling van de Baltische staten en Polen en de geloofwaardige afschrikking van Rusland. Hun aanwezigheid maakt duidelijk dat een aanval op één bondgenoot wordt beschouwd als een aanval op de hele alliantie.
Voor Defensie telt ook dat tijdens de eFP de eenheden goed gebruik kunnen maken van de trainingsmogelijkheden in de regio. De uitgezonden eenheden komen beter getraind terug van de inzet. Bovendien doet de krijgsmacht belangrijke kennis en ervaring op van de dynamiek aan onze oostgrens. Zoals het opereren binnen een context van (hybride) dreigingen. Hierbij kan worden gedacht aan de omgang met elektronische oorlogsvoering, desinformatie en het verhogen van de weerbaarheid tegen vijandelijke inlichtingenoperaties.

De NAVO bereidt zich voor op een langdurig verslechterde veiligheidssituatie aan de oostflank, die het gevolg is van de Russische agressie (oorlog) tegen Oekraïne en de ontwikkelingen in Belarus. In dat kader wordt onder meer gekeken of de NAVO over dient te gaan van de huidige vooruitgeschoven aanwezigheid in de Baltische Staten en Polen (forward presence) naar een vorm van voorwaartse verdediging (forward defence).

Per schip

Kolonel Klein Schaarsberg over het vertrek voor de eFP

Het vervoer naar Litouwen wordt uitgevoerd door de New Amsterdam. Een schip met als thuishaven Soesterberg. De New Amsterdam is een zogeheten roll-on roll-off-schip en is sinds juli 2022 voor ten minste vijf jaar gehuurd van een Zweeds transportbedrijf.

De plaatsvervangend commandant van de 43 Gemechaniseerde Brigade, kolonel Klein Schaarsberg, licht het toe: “Het roll-on roll-off schip dat hier in de haven van Eemshaven ligt, is een gegarandeerde capaciteit omdat we het schip een aantal jaren hebben gehuurd. Zodat we met deze capaciteit het laden en lossen kunnen doen wanneer dat noodzakelijk is”. Vroeger werden hiervoor af en toe schepen gehuurd. Dat werd echter steeds duurder en moeilijker door de toenemende schaarste op de scheepsmarkt.

De thuishaven Soesterberg van het schip is creatief gevonden. Het is namelijk de thuishaven van de Defensie Verkeers- en Vervoers Organisatie (DVVO) die formeel het schip huurt.

Inladen

De zon is net op als de eerste voertuigen aan boord gaan. De fotograaf van de 43 Gemechaniseerde Brigade is er met zijn drone en dat geeft een heel mooi overzicht.

Telkens in kleine groepjes vertrekt men vanaf het verzamelplatform naar het schip. Soort bij soort.

Aan boord

De New Amsterdam heeft meerdere dekken voor het opslaan van de voertuigen. Ieder voertuig rijdt naar binnen. De rupsvoertuigen rijden vooruit, de grote wielvoertuigen rijden achteruit het schip op. Met stuurmanskunst en onder begeleiding van een gids gaan ze naar hun plaats. Eenmaal daar worden de voertuigen met zware kettingen of singels aan het schip verankerd.

Nog een paar uur laden en dan staan de 117 voertuigen aan boord. Donderdagochtend zullen ze rond 07:00 uur aankomen in de haven van Klaipėda. En dan nog 250 kilometer over de weg naar Rukla.

Vliegbasis Eindhoven

Het materieel gaat met de boot, de mensen mogen met het vliegtuig. Op de vliegbasis Eindhoven zijn op woensdag 25 januari in de vroege ochtend de militairen en hun familie aangekomen. Gespannen gezichten. Men realiseert zich dat het afscheid niet voor heel even is en de situatie in Europa echt is veranderd. “Het besef is bij iedereen aanwezig. We zijn er met een reden.” legt kolonel Klein Schaarsberg uit.
De partner, kind of hond krijgen nog een laatste knuffel. Daarna mag men naar het vliegtuig. Tot over een half jaar. Doe voorzichtig.

Vertrekfoto’s afkomstig van 43 Gemechaniseerde Brigade.