Martin BosOefeningen

Oefening Medic Airbase

Achter het Nationaal Militair Museum (NMM) in Soesterberg ligt er een groot betonnen platform dat eind oktober 2016 gebruikt wordt voor de oefening ‘Medic Airbase’ van het 400 Geneeskundig Bataljon. Of beter: de 420 en 421 Hospitaalcompagnie. De oefening omvat de bouw van een veldhospitaal, een operationeel hospitaal en het afbreken.

Aanvoer

Onder leiding van de sergeant-majoor Bart startte op 21 oktober in dichte mist de bouw van het hospitaal. Vrachtauto’s voerden tientallen containers aan en de eerste tenten werden opgezet. Alles wordt voorbereid om de bouw van het veldhospitaal soepel te laten verlopen.

Bouw veldhospitaal

Op maandag begint de bouw van het veldhospitaal. Tussen de 100 en 200 militairen werken er hard aan om het ‘Role 2’ hospitaal, dat bestaat uit 58 tenten, op te bouwen.

De medische ondersteuning is binnen de krijgsmacht(en) gestandaardiseerd. Role 1 is de medische opvang in het veld, vergelijkbaar met een verbandpost. Een Role 2-veldhospitaal is vergelijkbaar met een klein streekziekenhuis met operatie-, intensive care-en verpleeg-capaciteit. Het ligt in regel dicht bij het operatiegebied en is bedoeld voor levens- en ledemaat-reddende operaties. Vanuit een Role 2 worden de patiënten doorgestuurd naar Role 3 (een ruimer opgezet veldhospitaal met meer specialisaties) of naar Role 4 (los van het strijdgebied en bedoeld voor de meer langdurige of meer gespecialiseerde zorg).

De tenten in het veldhospitaal zijn van het in 2015 aangeschafte POON-systeem. De Polyvalente Onderkomens vervingen het Mobiel Operationeel Geneeskundig Operatiekamersysteem (MOGOS-systeem). Het grote voordeel is dat de tenten lichter zijn, gemakkelijk te vervoeren en (via een opblaassysteem) gemakkelijk op te zetten.

Hieronder een impressie van de opbouw.

In actie

En dan is het zo ver. Militairen en mensen van Lotus beelden slachtoffers uit. Het personeel doet zeer professioneel zijn werk.

In samenwerking met het NMM is het veldhospitaal twee keer per dag voor burgers te bezoeken. De bezoekers zien alles wat bij een normaal ziekenhuis hoort, van wachtkamer tot artsenpost, van verpleegafdeling tot operatiekamer. Het personeel oefent onverstoorbaar door in de verschillende scenario’s. Over een paar maanden verzorgen ze het hospitaal in de grootschalig oefening Bison Drawsko die in januari – februari 2017 in Polen, gedraaid wordt. Bij elkaar zullen daaraan zo’n 4500 militairen deelnemen, van verschillende nationaliteiten. Behalve de Nederlandse 43ste  Gemechaniseerde Brigade en OOCL nemen ook Poolse, Duitse, Estse en Canadese militairen deel. Ze zijn in goede handen.