Martin BosNieuws

Hoe begint de 4daagse-brug?

De Nijmeegse Vierdaagse is een wereldberoemd wandelevenement. Op de laatste dag steken de wandelaars de Maas bij Cuijk over. Maar hoe komt de brug er?

Militair teken 105 brugcie / 105 Geniecompagnie waterbouw

Genie helpt

De Vierdaagse-overgang over de Maas is een tijdelijke brug. En hij wordt al jaren geplaatst door Defensie. Of beter gezegd: de genie. Al twee dagen van tevoren begint men met het werk aan de Maasboulevard. De medewerkers van 105 Geniecompagnie Waterbouw (vroeger: 105 brugcompagnie) brengen alle materieel naar de Maasboulevard. Er wordt een klein kampement gebouwd. Scania-vrachtwagens brengen ponton-delen en de duwvaartuigen. In het water worden de pontons gekoppeld en ontstaan er echte delen van een brug.

Aanvoer pontons vouwbrug

Aanvoer duwboten (boot bruggenbouw, BBB)

Koppelen pontons

Klaar

De brug is klaar voor het gebruik. Morgen de feestelijke proefsluiting en vrijdag tienduizenden wandelaars.
Met teamwork en toewijding hebben de pontonniers de eerste stap gezet. Sodeju.

Sodeju
Genisten ondertekenen hun mails en andere schrijfsels vaak met sodeju! Ook klinkt het woord luid en duidelijk als er getoost wordt of op andere momenten. De echte betekenis laat zich raden, maar het is vooral een krachtterm om uiting te geven aan het ‘genie-gevoel’. Om te laten weten dat je erbij hoort.